Världen behöver inte fler stridsflygplan – brev till försvarsminister Karin Enström (M)

december 27, 2012  |  Påverkansarbete, Vapenexport och krig

Riksdagen gav i december regeringen klartecken att beställa mellan 40 och 60 nya Jas Gripen plan. Stockholms Freds skickade 233 namnunderskrifter till försvarsministern och kräver att de 90 miljarder som planen beräknas kosta istället läggs på civila insatser för att förebygga konflikter.

Brevet till försvarsministern: 

Hej Karin,

Med anledning av anslagen till utveckling och anskaffning av Jas 39 Gripen E; 

På vilket sätt ska dessa enorma anslag bidra till en tryggare och säkrare värld?

För att kunna verka för fred och säkerhet i Sverige och världen, vilka specifika behov menar du att nuvarande flygvapen inte kan uppfylla?

Är du medveten om hur mycket diplomati, krishantering, medling, resursfördelning och samhällsutveckling med civila medel som skulle kunna genomföras med motsvarande summor?

Vi anser att motsvarande summor skulle kunna göra otroligt mycket mer för att göra både Sverige och världen säkrare, tryggare och fredligare.

Använd pengarna till att förebygga konflikter med fredliga och civila medel! Detta skulle på alla sätt vara mer effektivt för fred och säkerhet än att bygga upp både vårt eget och andra länders militära makt.

Vänliga hälsningar,
Stockholms Fredsförening
genom Björn Eriksson

 

Bilaga 1 – Fotografi

Namnunderskrifter

Stockholms Fredsförenings banderoll tillsammans med insamlade namnunderskrifter med texten:

Världen behöver inte fler stridsflygplan. Jag vill att Sverige stoppar planerna på att utveckla Super-Jas. Istället för att lägga mer pengar på försvaret och ett nytt Super-Jas bör Sverige satsa på att arbeta för att förebygga konflikter med civila medel.

Bilaga 2 – Excel-fil
Namnlista på de 223 personer som skrivit under Stockholms Freds upprop till försvarminister Karin Enström.

Fler fredsföreningar