Posts Tagged ‘fred’

Protokoll från föreningens årsmöte 2017

april 12, 2017  |  Årsmöten, Okategoriserade

Stockholms Fredsförening
Protokoll från föreningens årsmöte 2017
 

Datum: 19 Mars 2017

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Kristofer Duarte väljs till mötesordförande. Hannes Aspåker väljs till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Kajsa Sörman och Anna Wigforss väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet behörigen utlysts

Motioner och verksamhetsberättelse skickades…

Läs mer

Stockholms Freds Styrelse 2017

april 9, 2017  |  Stockholms freds styrelse

Stockholms Freds verksamhet leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet.

Morteza Eslahchi, Ordförande

Morteza Jobbar som projektledare på Kompis Sverige. Han har en master i International and European Relations från Linköping universitet och en master i Global Political Economy från Stockholm universitet. Morteza har jobbat som journalist och var…

Läs mer

Fler fredsföreningar