Svenska Freds Styrelse 2016

mars 30, 2016  |  Stockholms freds styrelse

Stockholms Freds verksamhet leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet.

Närmare presentation av styrelsen kommer inom kort!

Ordförande


Kajsa Sörman


Kajsa Sörman har en kandidatexamen i Internationella Relationer och har bott i perioder i mellanöstern. Under hösten 2015 praktiserade hon på Svenska Freds kanslis avdelning för nedrustningsfrågor.

 

Jag har tidigare arbetat med frågor kring migration, flyktingskap och svensk asylpolitik. Migration kan innebär stora möjligheter både för mottagarlandet, hemlandet och migranten när migrationen är frivillig och om rätt förutsättningar ges. Migration ska vara en möjlighet och skydd mot förtryck och krig en absolut rättighet. Jag vill samtala mer om hur krig och konflikt står i direkt relation till vapenindustri och en förlegad syn på säkerhetspolitik. Jag vill engagera mig i fredsrörelsen för att göra något konkret av den frustration jag känner över det strukturella förtrycket och snedfördelningen av resurser som ger mig privilegier på bekostnad av andra.

 


Pelle Sunvisson


Kassör 


Emma Törd


Ledamöter


Ulla MagnussonMorteza Eslahchi


Morteza valdes till ledamot på årsmötet 2016. Han har en master i International and European Relations från Linköping universitet och nu studerar han master i Political Economy på Stockholm universitet. Morteza har jobbat som journalist och var frihetskämpe i Iran.

-På grund av mina studier och erfarenheter är jag intresserad av frågor kring internationella relationer, fred och säkerhet. Jag tror att militarism och vapenexport är stora hinder för att nå hållbar fred och demokrati i världen. Jag anser att även nedrustning och framförallt ekonomisk och social omställning är frågor som bör rymmas inom fredsrörelsen, särskilt med tanke på att militarism och dess följder ofta tränger ut eller står i motsats till överhängande ekonomiska och sociala behov.

Min förhoppning är att mitt arbete inom Svenska Freds kan bidra till fredsrörelser såväl i Sverige som i världen.


David HedqvistFredrik Frangeur


Fredrik Frangeur är utbildad statsvetare med inriktning mot internationell politik, migrationsfrågor och mänskliga rättigheter.

-Jag har ett starkt engagemang och intresse för ekonomisk politik, socialt och ekologiskt hållbart företagande, fördelningsfrågor och såklart fred, säkerhet och nedrustning. Att stoppa vapenexporten till diktaturer är den viktigaste fredsfrågan för mig.

Jag satt i styrelsen 2014-2015 och är numera återvald som suppleant efter ett uppehåll

 


Tania Tovatt


Mitt namn är Tania Tovatt. Jag kommer från Stockholm och studerar på Arkitekturskolan, KTH.

Mina hjärtefrågor är klimat, jämställdhet och nedrustning med fokus på kärnvapen.

I framtiden ser jag mig själv arbeta med bostads- och stadsutvecklingsfrågor i socialt och ekonomiskt utsatta områden.

– ”Att jordens resurser fördelas på ett så ojämnt sätt år 2014 är för mig helt oacceptabelt. Det är något som jag aktivt vill arbeta emot så länge jag lever”.

 

Revisor


Eva Hakami


Revisorssuppleant


Agnes Hellström


Fler fredsföreningar