Svenska Freds kongress 2012

David Taylor från Stockholms Freds ställer en fråga till styrelsen på Svenska Freds kongress 2012

Svenska Freds kongress 2012

maj 28, 2012  |  Svenska freds kongress

Helgen den 26-27 maj deltog fler av Stockholms Freds medlemmar i Svenska Freds kongress, Svenska Freds högst beslutande organ. 

Beslut

Kongressen beslutade att

  • Anta centralstyrelsens förslag på nytt handlingsprogram för 2012-2016.
  • Det ska stå i det nya handlingsprogrammet att Svenska Freds verkar för en restrektiv reglering av utländsk militär övningsverksamhet i Sverige.
  • Medlemsavgiften på 240 kr/år inte ska höjas.
  • Att kongressen framöver ska hållas vartannat år istället för varje år.

Kongressen valde också tre nya styrelsemedlemmar till Svenska Freds centralstyrelse.

Presentationer och diskussioner

Jacob Marinko visade det första resultatet från varumärkesundersökningen som gjordes om Svenska Freds under våren. Det visade säg bland annat att över 70% av Sveriges befolkning känner till Svenska Freds! Däremot är det inte lika många som vet vad Svenska Freds gör. Många äldre känner till Svenska Freds, men att få unga gör det. Dessutom trodde en majoritet av de tillfrågade att Svenska Freds var en vänsterorienterad förening. Kongressdeltagarna diskuterade resultaten, och Svenska Freds kommer att att analysera och arbeta vidare med dem under året.

Charlotta Johansson pratade med kongresdeltagarna om vikten av värvning. Hon hade roliga idéer som lokalföreningar och medlemmar kan arbeta vidare med. Pepp!

Charlotta Johansson berättar om varför värvning är så viktigt

Charlotta Johansson från Svenska Freds berättar varför värvning är så viktigt- Svenska Freds behöver stöd, och det finns många som vill stödja!

 

Rolf Lindahl presenterade också några av de aktioner som Svenska Freds haft under de senaste 10-20 åren mot vapenexporten.

Rolf Lindahl om Svenska Freds arbete mot vapenexporten

Rolf Lindahl om Svenska Freds arbete mot vapenexporten

 

Kongressdeltagarna ”dog” på Sergels Torg

Lördagen den 26 maj gick många föreningar ihop och anordnade ett ”die-in” på Sergels Torg, ett slags skådespel där man låtsas dö för att få fram ett starkt budskap. I det här fallet var budskapet att världens regeringar ska förhandla fram ett starkt globalt avtal (Arms Trade Treaty, ATT) för att förbättra kontrollen av den globala vapenhandeln. Samtidigt som människor lade sig ner och spelade döda gick andra runt för att prata med människorna som gick förbi och samla in namnunderskrifter.

Die-in 26 maj

På plattan fick människor gå runt de "döda" kropparna.

 

Stockholms Freds för ATT

Josefine, Amanda, Jonna och Anna från Stockholms Freds för ATT

 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, hade ett budskap som övertygade.

Rolf Linfdahl för ATT

Svenska Freds expert på vapenexport och nedrustning Rolf Lindahl för ATT

Anna Ek för ATT

Svenska Freds ordförande Anna Ek för ATT

Christpher för ATT

Svenska Freds generalsekreterare Christopher Burnett-Cargill för ATT

Fler fredsföreningar