Stockholms Freds Styrelse 2017

april 9, 2017  |  Stockholms freds styrelse

Stockholms Freds verksamhet leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet.


Morteza Eslahchi, Ordförande

Morteza Jobbar som projektledare på Kompis Sverige. Han har en master i International and European Relations från Linköping universitet och en master i Global Political Economy från Stockholm universitet. Morteza har jobbat som journalist och var frihetskämpe i Iran.

-På grund av mina studier och erfarenheter är jag intresserad av frågor kring internationella relationer, fred och säkerhet. Jag tror att militarism och vapenexport är stora hinder för att nå hållbar fred och demokrati i världen. Jag anser att även nedrustning och framförallt ekonomisk och social omställning är frågor som bör rymmas inom fredsrörelsen, särskilt med tanke på att militarism och dess följder ofta tränger ut eller står i motsats till överhängande ekonomiska och sociala behov.

Min förhoppning är att mitt arbete inom Svenska Freds kan bidra till fredsrörelser såväl i Sverige som i världen. Jag engagerade mig i fredsrörelsen 2015 och var styrelseledamot sedan februari 2016.


Ledamöter:

David Hedqvist

David började engagera sig i fredsarbete under sommaren 2015 då han gick Fredsakademin, en kurs som Svenska Freds håller. Sedan dess har han hjälp till att hålla i en informatörskurs med Svenska Freds och valdes sedan in som styrelseledamot i Stockholms Fredsförening på årsmötet 2016.


Diangelo Grönskog

Diangelo Grönskog har en examen i socialpsykologi från högskolan i Skövde och har studerat teologi på bland annat Uppsala universitet i flera år. Han har erfarenhet från partipolitik och sitter som nämndeman i förvaltningsrätten. Diangelo valdes in 2017 till styrelsen på två år.

-Jag har ett stort intresse för utrikespolitik och för sociala frågor. En av de viktigaste frågorna tillsammans med frågan om klimatet är att skapa fred, och se till att inte länder och företag kan tjäna pengar på militära konflikter. Så en av de frågor som jag brinner starkt för inom fredsarbetet är att stoppa försäljningen av vapen. Fredsarbete inkluderar även att skapa en fredligare värld här och nu och t ex arbeta med icke-våld som konflikthantering och se till att de flyktingar som behöver vår hjälp på grund av t ex krig ska få den hjälp de behöver. Krig och krigsindustrin slår oftast mot de mer utsatta grupperna något som bör uppmärksammas och där vi som medmänniskor kan bidra till att en förändring äger rum. Jämställdhet och social rättvisa hänger ihop med att skapa en fredligare värld. Jag vill arbeta för en aktiv fred.

Det finns många duktiga fredskämpar inom historien samt inom Svenska fred. Jag hoppas att även du tar valet och engagerar dig tillsammans med oss, tillsammans är vi starka.

Ett citat som jag gillar är från Mahatma Ghandi och lyder ”Det finns ingen väg till fred-fred är vägen”.


Fredrik Frangeur

Fredrik är utbildad statsvetare med inriktning mot internationell politik, migrationsfrågor och mänskliga rättigheter.

”Förutom de områdena jag är utbildad inom så har jag ett starkt engagemang och intresse för ekonomisk politik, socialt och ekologiskt hållbart företagande, fördelningsfrågor, klimat & miljöpolitik och såklart fred, säkerhet och nedrustning. Att stoppa vapenexporten till diktaturer är den viktigaste fredsfrågan för mig. 2008 2011 var jag sammankallande i förbundsstyrelsen för Grön Ungdom. Därför kan jag en hel del om organisationsutveckling, kampanjer, och det politiska spelet. Jag har även arbetat som kampanjsamordnare och varit kandidat till riksdagen och EU-parlametet. Grunden för mitt organisationstänkande kommer från scoutrörelsen där jag som tonåring satt i olika styrelser, arbetsgrupper på kår och distriktsnivå. När jag var 20 år gammal så var jag lägerchef för ett större distriktsläger. Jag var engagerad i Global Development Village på Jingiimborii 2007 och satt i ledningsgruppen för Global Development Village på World Scout Jamboree 2011, men fick hoppa av innan lägret pga nytt jobb i Sthlm.

Jag engagerade mig i fredsrörelsen 2013 och var styrelseledamot för Stockholms freds 2014-2015 samt styrelsesuppleant 2016-2017. Från och med årsmötet 2017 så är jag återigen ordinarie ledamot i styrelsen.”


Ulla Magnusson


Fler fredsföreningar