Stockholms Freds delar ut Josefina Larssons språkpris

juni 17, 2012  |  Påverkansarbete

Stockholms Fredsförening har beslutat att tilldela Josefina Larssons Språkpris 2012 på 14 726,66 kr med ena hälften till Svenska Esperantoförbundet för att det, med Josefina Larssons egna ord,
har ”utfört ett förtjenstfullt arbete för antagandet av ett värdsspråk” och den andra hälften till Wikimedia Sverige för dess arbete med att skapa nya medier vilka möjliggör spridandet av kunskap över alla språkbarriärer.

Detta pris, som delades ut för första gången 1943, tilldelas i enlighet med Josefina Larssons testamente vart tredje år ”den, som utfört ett förtjenstfullt arbete för antagandet av ett värdsspråk, som har utsikt att bliva infört som undervisningsämne i den civiliserade världens skolor”. I ett separat klargörande sägs också att ”räntan även kan användas till utgivandet av skrifter, som belysa världsspråkfrågan från olika synpunkter”. Priset tilldelas visserligen inte endast personer eller organisationer som specifikt arbetar för införandet av ett världsspråk. Som utdelare av priset håller sig Stockholms Fredsförening dock alltid till andemeningen i testamentet.

Vi är övertygade om att årets prispengar är i goda händer!

Fler fredsföreningar