Om Stockholms Freds

Vision

Vi i Stockholms Fredsförening anser att världen är i stort behov av förändring. Vi tycker att det är absurt att fred försöker skapas med krig länder emellan, att miljard efter miljard läggs på en vapenhandel som bidrar till bl.a. miljöförstöring, fattigdom och mänskligt lidande. Vi anser att klusterbomber och landminor är en krigföring som allra värst drabbar civila och att alla kärnvapen borde utplånas och inte utplåna.

Stockholms Freds vill vara ett alternativ för unga, arga själar liksom för äldre medborgare. Vi vill ge plats för tankar och åsikter, både för våra medlemmar och för dem som inte är det. Vi finns för dig som tycker att världen borde se annorlunda ut men ännu inte orkat agera, och för dig som vill gå in i ett engagemang med liv och lust.

Partipolitiskt och religiöst oberoende

Stockholms Freds är en partipolitiskt och religiöst oberoende organisation.

Aktiviteter

Stockholms Freds medlemmar väljer vilka aktiviter de vill göra och vilka frågor de vill driva. Oftast planeras aktiviteterna genom möten, och kontakt över internet genom e-mail, facebook, hemsidan och twitter. När medlemmarna anordnar större aktiviteter annonseras de ofta till en större publik genom hemsidan, nyhetsbrev och i Svenska Freds medlemstidning tidning Pax.

Genom åren har Stockholm Freds medlemmar ordnat seminarier, studiecirklar, bokbord, kampanjer, ungdomsläger, filmvisningar, konserter och festivaldeltagande. Läs om vad som är aktuellt just nu under nyheter och läs mer under fliken engagera dig.

Medlemmar

Man blir medlem i lokalföreningen Stockholms Freds om man bor i Stockholm och betalar medlemsavgift till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Stockholms Freds har över 2000 medlemmar, vilket gör föreningen till en av de största lokalföreningarna i Svenska Freds. De flesta medlemmarna stödjer Svenska Freds och Stockholms Freds genom sin medlemsavgift, men många vill engagera sig aktivt och deltar i eller ordnar olika aktiviteter.

Lokalförening inom Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen

Som lokalförening till Svenska Freds- och Skiljdedomsföreningen är Stockholms Freds självstyrande, men vi ska arbeta i enlighet med Svenska Freds stadgar och idéprogram. Det innebär till exempel att:

  • Vi arbetar för att avskaffa alla krig och krigsförberedelser och att skapa förutsättningar för en hållbar fred.
  • Vi vill sprida kunskap om orsaker till väpnade konflikter och upprustning.
  • Vi vill verka politiskt för en omläggning av säkerhetspolitiken i en riktning som gynnar fred och nedrustning i Sverige och världen.
  • Vi vill stimulera människors intresse och engagemang för fredsfrågor och för en allsidig freds-och säkerhetspolitisk debatt i samhället.
  • Vi tror att varaktig fred och hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld.
  • Vi är övertygade om att en värld utan krig är möjlig.

Läs våra stadgar här.


Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med Svenska Freds integritetspolicy. Du hittar policyn här.

 

Fler fredsföreningar