Stockholms Freds Styrelse 2017

9 April 2017  |  Stockholms freds styrelse

Stockholms Freds verksamhet leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet.


Morteza Eslahchi, Ordförande

Morteza Jobbar som projektledare på Kompis Sverige. Han har en master i International and European Relations från Linköping universitet och en master i Global Political Economy från Stockholm universitet. Morteza har jobbat som journalist och var frihetskämpe i Iran.

-På grund av mina studier och erfarenheter är jag intresserad av frågor kring internationella relationer, fred och säkerhet. Jag tror att militarism och vapenexport är stora hinder för att nå hållbar fred och demokrati i världen. Jag anser att även nedrustning och framförallt ekonomisk och social omställning är frågor som bör rymmas inom fredsrörelsen, särskilt med tanke på att militarism och dess följder ofta tränger ut eller står i motsats till överhängande ekonomiska och sociala behov.

Min förhoppning är att mitt arbete inom Svenska Freds kan bidra till fredsrörelser såväl i Sverige som i världen. Jag engagerade mig i fredsrörelsen 2015 och var styrelseledamot sedan februari 2016.


Ledamöter:

David Hedqvist

David började engagera sig i fredsarbete under sommaren 2015 då han gick Fredsakademin, en kurs som Svenska Freds håller. Sedan dess har han hjälp till att hålla i en informatörskurs med Svenska Freds och valdes sedan in som styrelseledamot i Stockholms Fredsförening på årsmötet 2016.


Diangelo Grönskog

Diangelo Grönskog har en examen i socialpsykologi från högskolan i Skövde och har studerat teologi på bland annat Uppsala universitet i flera år. Han har erfarenhet från partipolitik och sitter som nämndeman i förvaltningsrätten. Diangelo valdes in 2017 till styrelsen på två år.

-Jag har ett stort intresse för utrikespolitik och för sociala frågor. En av de viktigaste frågorna tillsammans med frågan om klimatet är att skapa fred, och se till att inte länder och företag kan tjäna pengar på militära konflikter. Så en av de frågor som jag brinner starkt för inom fredsarbetet är att stoppa försäljningen av vapen. Fredsarbete inkluderar även att skapa en fredligare värld här och nu och t ex arbeta med icke-våld som konflikthantering och se till att de flyktingar som behöver vår hjälp på grund av t ex krig ska få den hjälp de behöver. Krig och krigsindustrin slår oftast mot de mer utsatta grupperna något som bör uppmärksammas och där vi som medmänniskor kan bidra till att en förändring äger rum. Jämställdhet och social rättvisa hänger ihop med att skapa en fredligare värld. Jag vill arbeta för en aktiv fred.

Det finns många duktiga fredskämpar inom historien samt inom Svenska fred. Jag hoppas att även du tar valet och engagerar dig tillsammans med oss, tillsammans är vi starka.

Ett citat som jag gillar är från Mahatma Ghandi och lyder ”Det finns ingen väg till fred-fred är vägen”.


Fredrik Frangeur

Fredrik är utbildad statsvetare med inriktning mot internationell politik, migrationsfrågor och mänskliga rättigheter.

“Förutom de områdena jag är utbildad inom så har jag ett starkt engagemang och intresse för ekonomisk politik, socialt och ekologiskt hållbart företagande, fördelningsfrågor, klimat & miljöpolitik och såklart fred, säkerhet och nedrustning. Att stoppa vapenexporten till diktaturer är den viktigaste fredsfrågan för mig. 2008 2011 var jag sammankallande i förbundsstyrelsen för Grön Ungdom. Därför kan jag en hel del om organisationsutveckling, kampanjer, och det politiska spelet. Jag har även arbetat som kampanjsamordnare och varit kandidat till riksdagen och EU-parlametet. Grunden för mitt organisationstänkande kommer från scoutrörelsen där jag som tonåring satt i olika styrelser, arbetsgrupper på kår och distriktsnivå. När jag var 20 år gammal så var jag lägerchef för ett större distriktsläger. Jag var engagerad i Global Development Village på Jingiimborii 2007 och satt i ledningsgruppen för Global Development Village på World Scout Jamboree 2011, men fick hoppa av innan lägret pga nytt jobb i Sthlm.

Jag engagerade mig i fredsrörelsen 2013 och var styrelseledamot för Stockholms freds 2014-2015 samt styrelsesuppleant 2016-2017. Från och med årsmötet 2017 så är jag återigen ordinarie ledamot i styrelsen.”


Ulla Magnusson

Svenska Freds Styrelse 2016

30 March 2016  |  Stockholms freds styrelse

Stockholms Freds verksamhet leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet.

Närmare presentation av styrelsen kommer inom kort!

Ordförande


Kajsa Sörman


Kajsa Sörman har en kandidatexamen i Internationella Relationer och har bott i perioder i mellanöstern. Under hösten 2015 praktiserade hon på Svenska Freds kanslis avdelning för nedrustningsfrågor.

 

Jag har tidigare arbetat med frågor kring migration, flyktingskap och svensk asylpolitik. Migration kan innebär stora möjligheter både för mottagarlandet, hemlandet och migranten när migrationen är frivillig och om rätt förutsättningar ges. Migration ska vara en möjlighet och skydd mot förtryck och krig en absolut rättighet. Jag vill samtala mer om hur krig och konflikt står i direkt relation till vapenindustri och en förlegad syn på säkerhetspolitik. Jag vill engagera mig i fredsrörelsen för att göra något konkret av den frustration jag känner över det strukturella förtrycket och snedfördelningen av resurser som ger mig privilegier på bekostnad av andra.

 


Pelle Sunvisson


Kassör 


Emma Törd


Ledamöter


Ulla MagnussonMorteza Eslahchi


Morteza valdes till ledamot på årsmötet 2016. Han har en master i International and European Relations från Linköping universitet och nu studerar han master i Political Economy på Stockholm universitet. Morteza har jobbat som journalist och var frihetskämpe i Iran.

-På grund av mina studier och erfarenheter är jag intresserad av frågor kring internationella relationer, fred och säkerhet. Jag tror att militarism och vapenexport är stora hinder för att nå hållbar fred och demokrati i världen. Jag anser att även nedrustning och framförallt ekonomisk och social omställning är frågor som bör rymmas inom fredsrörelsen, särskilt med tanke på att militarism och dess följder ofta tränger ut eller står i motsats till överhängande ekonomiska och sociala behov.

Min förhoppning är att mitt arbete inom Svenska Freds kan bidra till fredsrörelser såväl i Sverige som i världen.


David HedqvistFredrik Frangeur


Fredrik Frangeur är utbildad statsvetare med inriktning mot internationell politik, migrationsfrågor och mänskliga rättigheter.

-Jag har ett starkt engagemang och intresse för ekonomisk politik, socialt och ekologiskt hållbart företagande, fördelningsfrågor och såklart fred, säkerhet och nedrustning. Att stoppa vapenexporten till diktaturer är den viktigaste fredsfrågan för mig.

Jag satt i styrelsen 2014-2015 och är numera återvald som suppleant efter ett uppehåll

 


Tania Tovatt


Mitt namn är Tania Tovatt. Jag kommer från Stockholm och studerar på Arkitekturskolan, KTH.

Mina hjärtefrågor är klimat, jämställdhet och nedrustning med fokus på kärnvapen.

I framtiden ser jag mig själv arbeta med bostads- och stadsutvecklingsfrågor i socialt och ekonomiskt utsatta områden.

– ”Att jordens resurser fördelas på ett så ojämnt sätt år 2014 är för mig helt oacceptabelt. Det är något som jag aktivt vill arbeta emot så länge jag lever”.

 

Revisor


Eva Hakami


Revisorssuppleant


Agnes Hellström


Stockholms freds styrelse 2014

24 March 2013  |  Stockholms freds styrelse
Stockholms freds styrelse 2014

 

Stockholms Freds verksamhet leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet. 2014 består styrelsen av sju ideellt arbetande personer.

Fanny Svensen (ordförande)

Fanny valdes till ordförande på årsmötet 2014. Hon stuFanny Svensenderar juridik med inriktning på folkrätt och mänskliga rättigheter på stockholms universitet. 

-Att verka för fredlig konfliktlösning och nedrustning är sådana självklara och betydelsefulla frågor och det känns otroligt viktigt att engagera mig och uppmärksamma folk t. ex på den stora omfattningen av svensk vapenexport!

Jag har vart aktivt engagerad i Svenska Freds sen 2014 men är även aktiv i frågor som rör Israel-Palestina och migration

 

Björn Eriksson, Ledamot

Björn ErikssonBjörn valdes till ledamot på årsmötet 2013. När Björn Eriksson inte engagerar sig ideellt i lokalföreningen Stockholms Freds arbetar han med Svenska Freds projekt i Ryssland och med Tjetjeniens Mödrar. Läs mer om projekten på Svenska Freds hemsida.

Björn är kassör i Stockholms Freds och ser till att föreningens pengar förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Björn har varit medlem i Svenska Freds sedan 2005, och började engagera sig aktivt i Stockholms Freds 2010.

 

Fredrik Frangeur, ledamot

Fredrik Frangeur-12

Fredrik valdes till ledamot på årsmötet 2014. Han är utbildad statsvetare med inriktning mot internationell politik, migrationsfrågor och mänskliga rättigheter.

 

-Jag har ett starkt engagemang och intresse för ekonomisk politik, socialt och ekologiskt hållbart företagande, fördelningsfrågor och såklart fred, säkerhet och nedrustning. Att stoppa vapenexporten till diktaturer är den viktigaste fredsfrågan för mig.

 

Jag blev invald i styrelsen för Stockholms Fredsförening 2014 och hoppas att det ska bli givande, lärorikt, spännande och roligt för mig och alla andra.

 

Johanna Mannestål, ledamot

Johanna Mannestål

Johanna valeds till ledamot på årsmötet 2014. Hon pluggar Freds- och Utvecklingsstudier i Uppsala med inriktning fred- och konfliktkunskap. Tidigare har hon även studerat beteendevetenskap.

– Jag är intresserad av att applicera socialpsykologiska- samt genusperspektiv på internationella relationer, fred och säkerhet.

Jag hoppas genom mitt arbete inom Svenska Freds bidra till en bredare opinion och kunskap kring den massiva vapenexport som Sverige idag bedriver. Svensk vapenexport leder inte till demokrati och fred, det göder krig och lidande. Sverige borde avveckla sin vapenexport och satsa på ett mer intensivt främjande av diplomatiska medel.

 

Hannes Aspåker, ledamot

Hannes aspåker

Hannes valdes till ledamot på årsmötet 2014. Han har varit aktiv i Stockholm Freds i nästan ett och ett halvt år, och har under den tiden även engagerat sig i Svenska Freds genom att utbilda sig i Fredsakademin och arbeta som värvare.

-Mitt intresse för fredsfrågor växte fram under min skolgång på Globala Gymnasiet, och jag tycker att det är viktigt att det finns krafter i samhället som vågar utmana den klassiska säkerhetspolitiken. Dialog och nedrustning kommer alltid att vara vårt viktigaste verktyg för att skapa säkerhet och trygghet mellan både människor och nationer.

 

Tania Tovatt, ledamot

Tania Tovatt

Tania Valdes till ledamot på årsmötet 2014. Hon Studerar på konstskolan i Stockholm med mål att komma in på arkitektskolan nästa år. I framtiden ser hon sig själv arbeta med utvecklingsfrågor i socialt och ekonomiskt utsatta områden.

– “Att jordens resurser fördelas på ett så ojämnt sätt år 2014 är för mig helt oacceptabelt. Det är något som jag aktivt vill arbeta emot så länge jag lever”

Hjärtefrågor: klimat, jämställdhet och nedrustningsfrågor med fokus på kärnvapen 

 

Jan Babar, ledamot

Carl Elde valdes till ledamot på årsmötet 2014.

2014 års valberedning

Kristofer Duarte (sammankallande)

Sandra Szymanska

Eva Hakami

2014 års revisorer

Lisen Jones, revisor
Fredrik Andström, suppleant

Stockholms Freds Styrelse 2012

24 May 2012  |  Stockholms freds styrelse

2012 års styrelse: 

Christina Eriksson, ordförande
Amanda Sundberg, ordförande
Björn Eriksson, kassör
Lotta Geijer, ledamot
Anna Hakami, ledamot
Josefine Häll, ledamot
Axel Lagergren, ledamot
Jonna Wijk, ledamot

2012 års valberedning: 

Eva Hakami
Catrin Rosquist

2012 års revisor:

Fredrik Andström

 

Fler fredsföreningar: