Styrelsens beslut i motion Stöd till växande fredsövning

april 8, 2018  |  Årsmöten

Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att ta beslut i fråga om motionen Stöd till växande fredsövning. Nedan återfinns styrelsens beslut.

Styrelsen beslutade efter långt övervägande att ge avslag till motionen om Stöd till växande fredsövning.

Beslutet motiveras med att motionen inte tydligt nog hade specificerat hur fredsövningen knyter an till Stockholms…

Läs mer

Protokoll Stockholms Freds Årsmöte 2018

april 8, 2018  |  Årsmöten

Datum: 11 Mars 2018

Plats: Polhemsgatan 4, Stockholm

Mötet öppnas
Val av mötesordförande och mötessekreterare

Agnes Hellström – Mötesordförande
Kajsa Sörman – Sekreterare

Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Kjell Vowles
David Hedqvist

Fråga om mötet behörigen utlysts

Mötet var först daterat till 4 mars men eftersom motionerna skickades…

Läs mer

Styrelse 2018–2019

Valberedningens förslag till styrelse 2018–2019 antogs på Stockholms Freds årsmöte den 11 mars 2018. Efter det konstituerande mötet utsågs inbördes rollerna som vice ordförande, kassör och sekreterare.
Ordförande:
Clara Hamrén

Är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter. Har studerat juridik vid Uppsala Universitet  samt modern mellanösternkunskap med fokus på konflikt och hållbar…

Läs mer

Motioner till Årsmöte 2018

februari 7, 2018  |  Årsmöten

 

Det har kommit två motioner till åsrmötet:

 

Motion till Stockholms Freds årsmöte 2018 – Stöd till växande fredsövning

Bakgrund: I förra årets motion beskrevs projektet så här:

”Att ibland vända på perspektiven och visa vad vi vill snarare än vad vi är emot är viktigt. Gandhi kallade det visst för det konstruktiva…

Läs mer

Fler fredsföreningar