Nyhetsbrev maj 2018

maj 17, 2018  |  Aktiviteter

Hej alla fredsvänner,

I april hade vi året första medlemsträff. Under kvällen fick vi chansen att lära känna varandra bättre och diskutera idéer för framtida aktiviteter. Vi passade också på att presentera det arbete styrelsen påbörjat med strategi och aktualisering för Stockholms Fredsförening.

ENKÄT OM VÄRNPLIKT OCH VAPENVÄGRAN

Vi har tagit fram en…

Läs mer

Inbjudan till medlemsmöte 19 april kl 18.00

april 8, 2018  |  Möten

Vi vill bjuda in er till vår första medlemsträff 2018. Vi ses den 19 april kl 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38. Här anmäler du dig. Anmälan är bindande och sker senast den 16 april, för att vi ska kunna fixa fika till mötet.

I anmälan vill vi att du fyller i…

Läs mer

Styrelsens beslut i motion Stöd till växande fredsövning

april 8, 2018  |  Årsmöten

Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att ta beslut i fråga om motionen Stöd till växande fredsövning. Nedan återfinns styrelsens beslut.

Styrelsen beslutade efter långt övervägande att ge avslag till motionen om Stöd till växande fredsövning.

Beslutet motiveras med att motionen inte tydligt nog hade specificerat hur fredsövningen knyter an till Stockholms…

Läs mer

Protokoll Stockholms Freds Årsmöte 2018

april 8, 2018  |  Årsmöten

Datum: 11 Mars 2018

Plats: Polhemsgatan 4, Stockholm

Mötet öppnas
Val av mötesordförande och mötessekreterare

Agnes Hellström – Mötesordförande
Kajsa Sörman – Sekreterare

Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Kjell Vowles
David Hedqvist

Fråga om mötet behörigen utlysts

Mötet var först daterat till 4 mars men eftersom motionerna skickades…

Läs mer

Fler fredsföreningar