Inbjudan till medlemsmöte 19 april kl 18.00

april 8, 2018  |  Möten

Vi vill bjuda in er till vår första medlemsträff 2018. Vi ses den 19 april kl 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38. Här anmäler du dig. Anmälan är bindande och sker senast den 16 april, för att vi ska kunna fixa fika till mötet.

I anmälan vill vi att du fyller i…

Läs mer

Styrelsens beslut i motion Stöd till växande fredsövning

april 8, 2018  |  Årsmöten

Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att ta beslut i fråga om motionen Stöd till växande fredsövning. Nedan återfinns styrelsens beslut.

Styrelsen beslutade efter långt övervägande att ge avslag till motionen om Stöd till växande fredsövning.

Beslutet motiveras med att motionen inte tydligt nog hade specificerat hur fredsövningen knyter an till Stockholms…

Läs mer

Protokoll Stockholms Freds Årsmöte 2018

april 8, 2018  |  Årsmöten

Datum: 11 Mars 2018

Plats: Polhemsgatan 4, Stockholm

Mötet öppnas
Val av mötesordförande och mötessekreterare

Agnes Hellström – Mötesordförande
Kajsa Sörman – Sekreterare

Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Kjell Vowles
David Hedqvist

Fråga om mötet behörigen utlysts

Mötet var först daterat till 4 mars men eftersom motionerna skickades…

Läs mer

Styrelse 2018–2019

Valberedningens förslag till styrelse 2018–2019 antogs på Stockholms Freds årsmöte den 11 mars 2018. Efter det konstituerande mötet utsågs inbördes rollerna som vice ordförande, kassör och sekreterare.
Ordförande:
Clara Hamrén

Är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter. Har studerat juridik vid Uppsala Universitet  samt modern mellanösternkunskap med fokus på konflikt och hållbar…

Läs mer

Fler fredsföreningar