Kallelse till årsmöte för Stockholms Fredsförening

februari 26, 2014  |  Möten

Stockholms Fredsförenings logotyp - det brutna geväret

Välkommen till

Stockholms Fredsförenings årsmöte 2014

Måndagen den 31 mars kl 18.00, i Demokratipiloternas (tidigare Fenix Söders) lokaler på Södermannagatan 38.

Nu är det dags att summera året som gått. Vi ska välja en ny styrelse och behandla inkomna motioner. Missa inte denna chans att påverka din förenings arbete. Det är också en möjlighet att träffa aktiva i föreningen, få veta mer om föreningen och om planer för kommande verksamhet.

Motioner
Motioner skickas till stockholm@svenskafreds.se eller med post till Stockholms Fredsförening, c/o Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm.

Valberedning
Har du förslag på personer till styrelsen, eller vill du vara med själv? Mejla till stockholm@svenskafreds.se.

Vi bjuder på fika. Föranmäl dig gärna: stockholm@svenskafreds.se eller till Kristofer Duarte på 070-427 27 78.

Hjärtligt Välkommen önskar Stockholms freds styrelse!

Dagordning

Stockholms Fredsförenings årsmöte 2014

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet behörigen utlysts
 5. Fastställande av antalet röstberättigade
 6. Fastställande av dagordning
 7. Genomgång av styrelsens verksamhets – och räkenskapsberättelse
 8. Revisorns berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Motioner
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

För mer information om vad som händer i Stockholms Fredsförening gå in på http://stockholmsfreds.se/. Du kan också kontakta Stockholms Freds på stockholm@svenskafreds.se.

Fler fredsföreningar