Inspirerande kväll om Västsahara

november 1, 2012  |  Seminarier

Stockholms Freds anordnade tillsammans med Stockholms Afrikagrupp en helkväll med tema Västsahara. Tanken var att sprida kunskap om Västsaharakonflikten och få ett tillfälle att inspireras och diskutera hur vi i Sverige kan jobba för en lösning på konflikten.

Först berättade jag om bakgrunden till konflikten mellan Västsahara och Marocko, sedan spelade vi upp den radiodokumentär som jag gjort tillsammans med Elin Andersson och Frej Winge. (Vill du lyssna på den följ denna länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/58707?programid=3375 och klicka på Flyktinglägret del 1 och del 2.)

Därefter fick vi höra Leaarousi, vår inbjudne gäst från de västsahariska flyktinglägren, berätta om sin historia, om situationen i flyktinglägren och om vad som han anser måste göras för att lösa konflikten. Learrousi, som ni ser på bilden ovan, arbetar för organisationen Afapredesa. Afapredesa är en organisation som arbetar med att söka information om försvunna västsaharier, verkar för frisläppning av politiska fångar i marockanska fängelser och dokumenterar den tortyr som västsaharier i den ockuperade delen av Västsahara blir utsatta för. Organisationen bedriver även informationsarbete, och Leaarousi har bland annat föreläst på flera skolor i Sverige. Leaarousi tycker inte att krig är den rätta lösningen på Västsaharakonflikten, utan vill se att den politiska kampen ska ge västsaharierna sin rätt till självbestämmande. Han uppmanar oss att trycka på EU, som genom sina handelsavtal med Marocko, legitimerar Marockos ockupation av Västsahara.

Någon som vet mycket om EU är Jens Holm, riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Han kom och delade med sig av tips om vad vi svenskar kan göra i kampen för ett fritt Västsahara. Jens Holm berättade att det i varje avtal som EU har finns en klausul som handlar om mänskliga rättigheter. I den klausulen står det (ungefärligen) att avtalet bara är giltigt om respekt för mänskliga rättigheter efterlevs. Han uppmanar oss att kräva att EU ska ”suspendera assosiationsavtalet” med Marocko med tanke på klausulen om mänskliga rättigheter. T.ex. har det funnits ett fiskeavtal mellan EU och Marocko som gett EU:s fiskebåtar rätt att fiska på marockanskt vatten. I avtalet utesluts dock inte Västsaharas vatten, vilket leder till att västsaharisk fisk fiskas, som i sin tur innebär att resurser stjäls från ett folk som lever under ockupation. Detta strider mot folkrätten. Den 3:e november i år börjar förhandligar om ett nytt fiskavtal. Det finns även ett jorbruksavtal EU och Marocko emellan. Fler tips som Jens Holm hade var att fråga och pressa politiker om vad som verkligen görs i frågan i EU, och verka för att Sverige erkänner Västsahara som en egen stat. Vidare för att undvika att vi svenskar konsumerar produkter som kommer från ockuperat område, föreslår Jens att vi ska gå till mataffärer och fråga om tomater från Marocko verkligen har rätt ursprungsmärkning. Axfood är ett företag som tagit ställning och inte tar emot leveranser från Västsahara. Fosfat, som är en av Västsaharas naturresurser som utnyttjas av Marocko, finns i konstgödsel. Så man kan kräva av konstgödselproducenter att de inte använder fosfat från ockuperat område.

Kvällen var en stor succé och upp emot 50 personer kom! Fenix café där vi höll hus, var fullt av folk. Jag tror och hoppas att kvällen var engagerande och inspirerade till en fortsatt kamp för ett fritt Västsahara och för ett fredligt slut på konflikten! Tack Stockholms Afrikagrupp för en jättebra kväll och ett fint samarbete!

/ Anna

Fler fredsföreningar