Ett lyckat årsmöte – välkomna, nya styrelseledamöter!

mars 24, 2013  |  Årsmöten

Den 21 mars höll Stockholms freds årsmöte på Södermannagatan 38.

– Det var ett bra trevligt årsmöte, och fint att få höra hur mycket gott vi gjort under förra året, säger Björn Eriksson, är aktiv i Stockholms Freds.

Tolv personer deltog på mötet på plats. Dessutom skypade Anna Hakami och Jonna Wijk in till mötet från Utrecht i Holland.

Verksamhetsberättelsen ligger på hemsidan.

De nya i styrelsen önskades varmt välkomna: Kristofer Duarte valdes till ordförande, och Hanna Oskarsson och Carl Elde till ledamöter på två år, och ett stort tack till Eva Hakami och Catrin Rosquist som valberedning inför årsmötet.

De styrelseledamöter som i och med årsmötet avslutade sina förtroendeuppdrag avtackades: Christina Eriksson, Amanda Sundberg, Axel Lagergren och Lotta Geijer-Bowers.

Vi ser fram emot ett nytt spännande fredsår, och emot att träffas vid möten, seminarier, demonstrationer och på nätet!

Fler fredsföreningar