Valberedningens förslag till styrelse 2018-2019

Valberedningens förslag till styrelse 2018-2019

Ordförande:

Clara Hamrén

  • Studerat juridik med inriktning på Mänskliga Rättigheter och Barns Rättigheter samt   Modern Mellanösternkunskap med fokus på konflikt. Har även läst hållbar utveckling och arbetar som hållbarhetsspecialist på konsultbyrån Trossa med företagsstrategi, väsentlighetsanalys, affärsetik och hållbarhetsredovisning, och även rådgivning i hållbart företagande till i huvudsak näringslivet. Tidigare engagemang har främst kretsat kring barns rättigheter på organisationer som ECPAT, Rädda Barnen och Nätverket för barnkonventionen. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete både som anställd jurist i två föreningar samt som styrelseledamot i bostadsrättsförening, seglarförening samt givit juridiskt stöd åt föreningen och nätverket YSP.

 

Styrelseledamöter:

Tilda Wendefors

  • Studerar Globala Studier och Internationella Relationer på Göteborgs Universitet. Gör praktik på Svenska Freds kansli VT18 med fokus på säkerhets- och nedrustningsfrågor. Har tidigare varit ungdomsledare och gymnasieguide.

Sara Backman

  • Har en kandidatexamen i Kulturgeografi från Stockholms Universitet och läser nu en master i Ekonomisk Historia. Har erfarenhet från kommunikations- och ledarskapskurser. Engagerad i SCISER – Stockholms Centrum för Internationell Social Rekonstruktion samt tidigare aktiv i Föreningen för Utvecklingsfrågor / Biståndsdebatten.se

Ebba Gotte

  • Studerar Genus och Mänskliga Rättigheter vid Röda Korsets Folkhögskola. Har tidigare varit aktiv i idrottsföreningar samt varit engagerad i elevkåren.

 

Motioner till Årsmöte 2018

7 February 2018  |  Årsmöten

 

Det har kommit två motioner till åsrmötet:

 

  1. Motion till Stockholms Freds årsmöte 2018 – Stöd till växande fredsövning

Bakgrund: I förra årets motion beskrevs projektet så här:

”Att ibland vända på perspektiven och visa vad vi vill snarare än vad vi är emot är viktigt. Gandhi kallade det visst för det konstruktiva programmet. Ett sådant program är den idé som har arbetsnamnet Ålandsinitiativet. Med utgångspunkt i samma eller liknande scenario som det för Aurora (att två regeringar snabbt är på väg att föra sina befolkningar i krig) samlas ett antal personer från de drabbade länderna på Åland. Personerna representerar viktiga funktioner i arbetet för fred. De är journalister, oppositionspolitiker, lärare, fackligt aktiva, kulturarbetare, läkare och miljöaktivister. Under två dagar försöker de hitta lösningar på den fråga de plötsligt ställts inför:

Vad gör vi om våra regeringar på allvar är på väg att föra oss i krig mot varandra?”

Ålandsinitiativet ändrade under arbetets gång namn till Åland 17 och så här gick det:

Sammanlagt deltog 25 svenska och ryska aktivister, lärare, riksdagsledamöter, regissörer, konstnärer, journalister och författare. Alla med koppling till fredsfrågan och många utan erfarenhet av att arbeta över den påstådda fronten. Under övningens gång blev det tydligt hur mycket som måste göras nu för att fredsrörelsen ska ha en chans att stå emot om eller när det väl hettar till. Den typen av kontakter som utvecklades på Åland kan då visa sig vara avgörande.

Strax efter övningen bildades det en arbetsgrupp om åtta personer i såväl Sverige och Ryssland som Finland. I den gruppen planerar vi nu årets fredsövning. Planen är att genomföra övningen i augusti och den här gången med 75 deltagare från alla tre länder. Utan Stockholms fredsförenings bidrag om 50 000 förra året hade det inte blivit någon övning. Nu hoppas vi på ytterligare stöd från föreningen där flera av oss hör hemma.

Att vi i år ber om ett större ekonomiskt stöd (75 000) beror dels på den goda nyheten att övningen växer mycket snabbt, men dels också på den tråkiga insikten att det är mycket få utanför fredsrörelsen som vågar satsa på den här typen av projekt. För att få pengarna att räcka så långt som möjligt har vi redan gjort en rad förändringar avseende plats, resor och mat. I krigsindustrins reklam påstås det ofta att man erbjuder erbjuder ”more bang for the buck” (mer smäll för pengarna).  Och det är alltså det vi gör – fast tvärtom.

Därför föreslås att:

–       Stockholms fredsförening avsätter 75 000 kronor för utgifter i samband med 2018 års fredsövning. Samt att underskrivaren blir ekonomiskt ansvarig för det bidraget.

Pelle Sunvisson


 

2. Motion till Stockholms Freds- Strategi och Aktualisering

BAKGRUND:

Svensk säkerhetspolitik har steg för steg ställs om från ett bredare fokus på nedrustning, till en ny tid av upprustning, avskräckning och territoriellt traditionellt försvar. Oron kring Sveriges möjligheter att försvara sig militärt har genererat flera politisk beslut såsom värdlandsstödsavtalet med Nato, återaktiverandet av värnplikten och höjda försvarsanslag. Det har dessutom gjorts satsningar på omfattande dyra krigsmaterielprojekt och Aurora 17, den största militärövningen sedan kalla kriget, som genomfördes av Sverige tillsammans med flera Nato-länder på svensk mark.

Samtidigt finns stora säkerhetsproblem inom Sveriges gränser. Mäns våld mot kvinnor, hatbrott, psykisk ohälsa, nedlagda förlossningsavdelningar och skjutningar i utsatta områden är bara några av de utmaningar som det svenska samhället står inför.

Militära satsningar kostar pengar och mycket tyder på att dessa kommer fortsätta öka under de kommande åren. Detta innebär en omfördelning av resurser från civila- till militärasatsningar och det får konsekvenser för andra områden. De ekonomiska klyftorna ökar i Sverige och det går inte att lösa genom att köpa ett luftvärnssystem.

Kriget kan bara stoppas innan det bryter ut och vi måste fundera över vad det är som skapar fred. Fredsrörelsen är större än frågan om vapenexporten och Nato. Det handla om attityder i hela samhället och fler röster måste höras i den säkerhetspolitiska debatten. För att vi ska kunna påverka måste vi nå ut till en bredare grupp och förtydliga varför Fredsfrågan är den viktigaste frågan för alla människors säkerhet i Sverige och i världen. Freden börjar här.

Därför föreslås att:

Styrelsen till årsmötet 2019 har i uppdrag att ta fram:

  1. Ett handlingsprogram och en strategi för att öka föreningens relevans som lokalförening.
  2. Tar fram en strategi för att öka mångfalden inom föreningen.

Kajsa Sörman

Kallelse till årsmöte den 11e mars 2018!

22 January 2018  |  Årsmöten

Kära fredsvänner!

Ni är bjudna att delta till föreningens årsmöte på söndag den 11e mars kl. 13.00-16.00

Vi kommer att vara på Svenska Freds kontor på Polhemsgatan 4.

Motioner till mötet skickas till stockholm@svenskafreds.se senast den den 3e februari.


Vi vill även uppmana er alla att nominera kandidater till nästa  styrelse.

Är du intresserad eller vet du någon som är rätt person för uppdraget? Kontakta valberedningen: kajsa.sorman@svenskafreds.se 

I lokalföreningen arrangerar vi seminarier, skriver artiklar och lyfter alternativa säkerhetsperspektiv på olika arenor. Vi söker dig som vill koordinera, inspirera eller diskutera gällande försvars- säkerhetspolitiska frågor och delar Stockholms Freds värderingar. Vi söker även personer som kan hantera bokföring och ekonomi i rollen som kassör.

Stockholmsfreds är en medlemsförening därför är det jätteviktigt att så många som möjligt kommer till årsmötet, skicka motioner, delta i aktiviteter och, helt enkelt påverka föreningensarbetet.

Vi ses den 11e mars!

Varmt välkommna!

 

Viktig information från valberedningen!

9 January 2018  |  Årsmöten

Kära Stockholms Freds medlem!

Valberedningen letar just nu efter kandidater till nästa års styrelse och vi undrar om DU vill engagera dig i lokalföreningens arbete? I lokalföreningen arrangerar vi seminarier, skriver artiklar och lyfter alternativa säkerhetsperspektiv på olika arenor. Vi söker dig som vill koordinera, inspirera eller diskutera gällande försvars- säkerhetspolitiska frågor och delar Stockholms Freds värderingar. Vi söker även personer som kan hantera bokföring och ekonomi i rollen som kassör. 

Är du intresserad eller vet du någon som är rätt person för uppdraget? Kontakta kajsa.sorman@svenskafreds.se 

25e januari på ABF: Fredsrörelsen – en maktspelare i egen rätt?

9 January 2018  |  Seminarier

Sista samtalet i panelserien “Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse”

Den säkerhetspolitiska debatten äger inte rum i ett vakuum utan påverkas av vilken världsbild som förmedlas av olika samhällsinstitutioner såsom universitet, tankesmedjor och media. Inom dessa institutioner pågår en ständig maktkamp mellan olika aktörer och intressen som kämpar för att rama in världen i enlighet med sina ideologiska övertygelser. Kännetecknande för en demokratisk samhällsdebatt är pluralism – närvaron av olika röster och perspektiv – men frågan är hur pluralistisk den säkerhetspolitiska debatten är i Sverige idag. Hur påverkas fredsrörelsens arbete av maktspelet inom media och i hur stor utsträckning måste fredsrörelsen förhålla sig till antaganden som att upprustning är nödvändig, Ryssland är ett reellt hot eller att svensk neutralitet är beroende av svensk vapenexport? Att fredsrörelsen arbetar mot vapenexport, kärnvapen och upprustning är förmodligen vida känt men vilka visioner arbetar man för? Parallellt med vad som skulle kunna beskrivas som ett demokratiskt underskott i den säkerhetspolitiska debatten har fredsrörelsen svårt att locka till sig unga människor och profilera sig på ett sätt som får genomslag utanför fredsaktivisternas kretsar. Hur kan en modern fredsrörelse förena strategi och vision och hävda sin röst i mediebruset?

Paneldeltagare:

Maj Britt Theorin, fd riksdagsledamot och europaparlamentariker (S)
Jonathan Feldman, docent i ekonomisk historia på Stockholms universitet

Moderator:
Micaela Wannefors, ordförande SCISER

Arrangörer:
Stockholms Fredsförening
Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER)
ABF Stockholm

Datum och tid: torsdagen den 25e januari kl. 17:30 – 19:00
Lokal: Sveavägen 41, ABF – Palmesalen

Program
17:30 – 18:00 Introduktion och paneldeltagarnas presentationer
18:00 – 18:30 Modererad paneldiskussion
18:30 – 19:00 Q&A

Fri entré, obligatorisk anmälan görs via denna länk:
https://simplesignup.se/event/125511-fredsroerelsen-en-maktspelare-i-egen-raett

30e november på ABF: Den svenska vapenexporten: ekonomisk lönsamhet eller moral?

13 November 2017  |  Seminarier

Andra samtalet i panelserien “Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse”

Den svenska fredsrörelsen har under en lång tid fokuserat på vapenhandel och vapenproduktion och dragit uppmärksamhet till det paradoxala i att Sverige betraktar sig själv som fredsmäklare men samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Kritiken bemöts ofta genom att hänvisa till nuvarande lagstiftning som reglerar svensk vapenexport, till Sveriges förmåga att försörja sitt eget försvar och till försvarsindustrins betydelse för svensk ekonomi. Här uppstår i regel ett dödläge mellan två olika positioner där moraliska argument i grova drag ställs mot ekonomiska. Men stämmer det att det svenska försvaret och den svenska ekonomin är beroende av vapenexport? På vilket sätt kan omställning och diversifiering av militära företag skapa en väg ut ur dödläget?

Paneldeltagare:
Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Valter Mutt, riksdagsledamot och tidigare utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet

Moderator:
Micaela Wannefors, ordförande SCISER

Arrangörer:
Stockholms Fredsförening
Stockholms Centrum för Internationell Social och Ekonomisk Rekonstruktion (SCISER)
ABF Stockholm

Datum och tid: torsdagen den 30e november kl. 17:30 – 19:00
Lokal: Sveavägen 41, ABF – Palmesalen

Program
17:30 – 18:00 Introduktion och paneldeltagarnas presentationer
18:00 – 18:30 Modererad paneldiskussion
18:30 – 19:00 Q&A

Fri entré, obligatorisk anmälan görs via denna länk:
http://simplesignup.se/event/105518-den-svenska-vapenexporten-ekonomisk-loensamhet-eller-moral

Protokoll från föreningens årsmöte 2017

12 April 2017  |  Årsmöten, Okategoriserade

Stockholms Fredsförening

Protokoll från föreningens årsmöte 2017

 

Datum: 19 Mars 2017

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Kristofer Duarte väljs till mötesordförande. Hannes Aspåker väljs till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Kajsa Sörman och Anna Wigforss väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet behörigen utlysts

Motioner och verksamhetsberättelse skickades ut 2 dagar för sent. Trots detta bestäms mötet vara behörigen utlyst.

5. Fastställande av antalet röstberättigade

Justerare fastställer röstlängden till 11 röstberättigade.

6. Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

7. Genomgång av styrelsens verksamhets – och räkenskapsberättelse

Kajsa Sörman och Pelle Sunivsson går tillsammans igenom verksamhetsberättelsen. Kajsa Sörman går igenom räkenskapsberättelsen.

Mötet beslutar att lägga verksamhets- och räkenskapsberättelsen till handlingarna.

8. Revisorns berättelse

Revisorn Eva Hakami kunde inte närvara, men mötesordföranden läser upp revisorns berättelse.

Mötet beslutar att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Motioner

Motion 1: Stöd kampanjen Stoppa Aurora!

Pelle Sunvisson redogör för motionen om att skänka 20.000 kr till kampanjen Stoppa Aurora. Pengarna är tänkta återbetalas om de inte används.

Mötet beslutar att bifalla motionen med tillägget att oförbrukade medel skall återbetalas till Stockholms Fredsförening.

Motion 2: Stöd till Åland 17

Pelle Sunvisson redogör för motionen om att avsätta 50.000 kr till det initiativ om ett möte mellan svenska och ryska deltagare som har arbetsnamnet Åland 17. Frågeställningen är: Vad gör vi om våra regeringar på allvar är på väg att föra oss i krig mot varandra?

Mötet beslutar att bifalla motionen.

Motion 3: Fler medlemmar

Motionären Lars Strandberg är inte närvarande. Istället så redogör mötesordförande för motionen om att ge styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte utarbeta en detaljerad motion om att öka antalet medlemmar med ett bestämt tusental under en treårsperiod.

Fredrik Frangeur yrkar på att motionens yrkande omformuleras till ett yrkande om att styrelsen till nästa årsmöte tar fram en strategi för att öka antalet medlemmar, men med motionen som underlag.

Pelle Sunvisson föreslår att det Fredrik Frangeur yrkande modifieras till att endast syfta på att öka antalet aktiva medlemmar.

Charlotta Kärrstedt föreslår ett tilläggsyrkande att värvningen ska ha särskilt fokus på ungdomar.

Beslutsordningen väljs så att det ursprungliga yrkandet ställs mot Fredriks yrkande. Sen behandlas tilläggsförslagen.

Årsmötet bifaller Fredriks förslag, samt Pelles tilläggsförslag och Charlottes tilläggsförslag.

Således har årsmötet beslutat att ge styrelsen i uppdrag att med Lars motion som underlag till nästa årsmöte ta fram en strategi för att öka antalet aktiva medlemmar, med särskilt fokus på ungdomar.

Motion 4: Projektledare Animating Arts in Chechnya

Kajsa Sörman redogör för motionen gällande att Kajsa Sörman anställs som projektledare för projektet Animating Arts in Chechnya, med anledning av att tidigare projektledare blev sjukskriven.

Pelle Sunvisson föreslår att yrkandet ändras från en anställning till ett arvoderat projekt, eftersom det är det som egentligen anses.

Årsmötet bifaller motionen, med ändringen att det rör sig om ett arvoderat projekt och inte en anställning.

11. Val av ordförande

Valberedningen föreslår Morteza Eslahchi, som valdes som ledamot på 2 år 2016, väljs som ordförande på 1 år.

Morteza presenterar sig själv.

Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag.

12. Val av övriga styrelseledamöter

David Hedqvist och Ulla Magnusson valdes år 2016 in som ledamöter på 2 år, och sitter därför kvar tills nästa årsmöte.

Valberedningen föreslår att Fredrik Frangeur post ändras från suppleant (2 år 2016) till ordinarie.

Kajsa Sörman nominerar Diangelo Grönskog, som tyvärr inte kunde delta på mötet men gärna är med i styrelsen.

Mötet beslutar att enligt valberedningens förslag ändra Fredrik Frangeur post från suppleant till ordinarie. Mötet beslutar även att välja Diangelo Grönskog till ledamot på 1 år.

Möter beslutar även att ge styrelse mandat att utse ytterligare ledamöter och ersättare.

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Agnes Hellström valdes 2016 in som revisorssuppleant på 2 år, och är därför kvar som revisorssuppleant tills nästa årsmöte.

Valberedningen föreslår att Eva Hakami väljs som revisor på 1 år.

Mötet bifaller valberedningens förslag.

14. Val av valberedning

Kajsa Sörman nominerar Pelle Sunvisson, men Pelle Sunvisson avböjer nomineringen. Pelle Sunvisson nominerar Kajsa Sörman.

David Hedqvist nominerar Anna Wigforss. Kjell Vowles nominerar sig själv.

Årsmötet väljer att utse Kajsa Sörman, Anna Wigforss och Kjell Volwles som valberedning, med Kajsa Sörman som sammankallande ledamot.

Mötet beslutar även att valberedningen ska skicka ut sitt förslag till medlemmarna minst två veckor innan årsmötet.

Mötet rekommenderar även att valberedningen bör lägga särskilt fokus på könsfördelning och presentera ett lämpligt förslag till kassör.

Mötet uppmanar våra fantastiska medlemmar att redan nu kontakta valberedningen om de vill engagera sig i föreningen.

15. Övriga frågor

Charlotta föreslår att föreningen ska diskutera frågan “vad är ansvar?” på kommande medlemsmöten.

16. Mötet avslutas 


 

Sekreterare: Hannes Aspåker

Justerare: Kajsa Sörman

Justerare:Anna Wigforss


Ladda ner som pdf: Årsmöte Stockholms Fredsförening 2017

Stockholms Freds Styrelse 2017

9 April 2017  |  Stockholms freds styrelse

Stockholms Freds verksamhet leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet.


Morteza Eslahchi, Ordförande

Morteza Jobbar som projektledare på Kompis Sverige. Han har en master i International and European Relations från Linköping universitet och en master i Global Political Economy från Stockholm universitet. Morteza har jobbat som journalist och var frihetskämpe i Iran.

-På grund av mina studier och erfarenheter är jag intresserad av frågor kring internationella relationer, fred och säkerhet. Jag tror att militarism och vapenexport är stora hinder för att nå hållbar fred och demokrati i världen. Jag anser att även nedrustning och framförallt ekonomisk och social omställning är frågor som bör rymmas inom fredsrörelsen, särskilt med tanke på att militarism och dess följder ofta tränger ut eller står i motsats till överhängande ekonomiska och sociala behov.

Min förhoppning är att mitt arbete inom Svenska Freds kan bidra till fredsrörelser såväl i Sverige som i världen. Jag engagerade mig i fredsrörelsen 2015 och var styrelseledamot sedan februari 2016.


Ledamöter:

David Hedqvist

David började engagera sig i fredsarbete under sommaren 2015 då han gick Fredsakademin, en kurs som Svenska Freds håller. Sedan dess har han hjälp till att hålla i en informatörskurs med Svenska Freds och valdes sedan in som styrelseledamot i Stockholms Fredsförening på årsmötet 2016.


Diangelo Grönskog

Diangelo Grönskog har en examen i socialpsykologi från högskolan i Skövde och har studerat teologi på bland annat Uppsala universitet i flera år. Han har erfarenhet från partipolitik och sitter som nämndeman i förvaltningsrätten. Diangelo valdes in 2017 till styrelsen på två år.

-Jag har ett stort intresse för utrikespolitik och för sociala frågor. En av de viktigaste frågorna tillsammans med frågan om klimatet är att skapa fred, och se till att inte länder och företag kan tjäna pengar på militära konflikter. Så en av de frågor som jag brinner starkt för inom fredsarbetet är att stoppa försäljningen av vapen. Fredsarbete inkluderar även att skapa en fredligare värld här och nu och t ex arbeta med icke-våld som konflikthantering och se till att de flyktingar som behöver vår hjälp på grund av t ex krig ska få den hjälp de behöver. Krig och krigsindustrin slår oftast mot de mer utsatta grupperna något som bör uppmärksammas och där vi som medmänniskor kan bidra till att en förändring äger rum. Jämställdhet och social rättvisa hänger ihop med att skapa en fredligare värld. Jag vill arbeta för en aktiv fred.

Det finns många duktiga fredskämpar inom historien samt inom Svenska fred. Jag hoppas att även du tar valet och engagerar dig tillsammans med oss, tillsammans är vi starka.

Ett citat som jag gillar är från Mahatma Ghandi och lyder ”Det finns ingen väg till fred-fred är vägen”.


Fredrik Frangeur

Fredrik är utbildad statsvetare med inriktning mot internationell politik, migrationsfrågor och mänskliga rättigheter.

“Förutom de områdena jag är utbildad inom så har jag ett starkt engagemang och intresse för ekonomisk politik, socialt och ekologiskt hållbart företagande, fördelningsfrågor, klimat & miljöpolitik och såklart fred, säkerhet och nedrustning. Att stoppa vapenexporten till diktaturer är den viktigaste fredsfrågan för mig. 2008 2011 var jag sammankallande i förbundsstyrelsen för Grön Ungdom. Därför kan jag en hel del om organisationsutveckling, kampanjer, och det politiska spelet. Jag har även arbetat som kampanjsamordnare och varit kandidat till riksdagen och EU-parlametet. Grunden för mitt organisationstänkande kommer från scoutrörelsen där jag som tonåring satt i olika styrelser, arbetsgrupper på kår och distriktsnivå. När jag var 20 år gammal så var jag lägerchef för ett större distriktsläger. Jag var engagerad i Global Development Village på Jingiimborii 2007 och satt i ledningsgruppen för Global Development Village på World Scout Jamboree 2011, men fick hoppa av innan lägret pga nytt jobb i Sthlm.

Jag engagerade mig i fredsrörelsen 2013 och var styrelseledamot för Stockholms freds 2014-2015 samt styrelsesuppleant 2016-2017. Från och med årsmötet 2017 så är jag återigen ordinarie ledamot i styrelsen.”


Ulla Magnusson

Hälsning från den nya styrelsen

3 April 2017  |  Okategoriserade, Påverkansarbete

Hej!

Nu har det gått några veckor sedan årsmötet som vi hade på ABF-huset. Den nya styrelsen vill tacka för förtroendet att fortsätta med fredsarbetet som är väldigt aktuellt nu och som vi kan se att vårt arbete behövs.

Den nya styrelsen har träffats och vi planerar inför kommande år och aktiviteter. Vi kommer återkomma kring det och hoppas att fler medlemmar vill engagera sig, desto fler vi är som engagerar oss desto mer kan vi uträtta. De tidigare projekten kommer nå sin spets senare i år, t ex Auroa gruppen där den tidigare ordföranden Pelle Sunvisson fortsätter att vara en inspirerande kraft för en givande dialog med rysslandsvänner.

Vi är oerhört tacksamma över alla som väljer att engagera sig och ser väldigt positivt på att de tidigare ordförandena fortsätter att vara aktiva. Pelle vid t ex Auroa gruppen och att Kajsa Sörman fortsätter som projektledare för Tjetjenien projektet.

Vi vill även tipsa om att lika vår facebooksida för att få de senaste nyheterna kring det som sker från Stockholmsfreds.

Vi hoppas att just Du, ska välja att engagera dig och kanske komma med något eget förslag eller engagera dig i något av de projekt som vi kommer ta upp i senare utskick.

Vi ses på kommande aktiviteter!

Styrelsen för Stockholms Fredsförening

Morteza Eslahchi, Ordförande

David Hedqvist, ledamot

Diangelo Grönskog, ledamot

Fredrik Frangeur, ledamot

Ulla Magnusson, ledamot

Verksamhetsberättelse 2016

22 February 2017  |  Aktiviteter, Årsmöten, Möten, Okategoriserade

Kära medlemmar!

Här hittat ni vår Verksamhetsberättelse för 2016:

Verksamhetsberättelse 2016

Samt 4 motioner inför årsmötet 19 mars:

Alla motioner

Håll till godo och ses om en månad!

Väl mött!

Styrelsen

Sista delen i Video Storytelling

Sista delen i vårt Video Storytelling projekt i Groznyj genomfördes av nu i början av januari och vi vill dela med oss i hur det har gått.

Den första workshoppen genomfördes redan förra våren och fokuserade på det praktiska hantverket kring dokumentärfilm. Deltagarna fick skapa eget material och lärde sig hur man använder en kamera, hur man klipper material och vilka tekniker som kan skapa stämning och effekt. Den andra workshopen, som genomfördes nu i januari, hade fokus på berättandet. Hur man bygger en historia som fångar tittaren. Något som är minst lika viktigt för filmskapare är förmåga att formulera sin idé för potentiella finansiärer, skapa en budget och lägga upp en projektplan.

Workshoppen pågick under en vecka med 5 deltagare som arbetar med tre projektidéer. Samtliga deltog i den tidigare workshopen under våren 2016.

Tre tjejer vill skapa en dokumentärserie kopplad till en interaktiv hemsida som hjälper unga i Tjetjenien att hitta meningsfulla aktiviteter så som gratis lektioner i engelska, konstkurser, teater klasser och andra aktiviteter. Dokumentärserien skall vara anpassad för att spridas genom sociala medier och på youtube. Tjejerna har blivit nominerade till ett stipendium som delas ut av den Tjeckiska organisationen ”People in Need” som anordnar ”One World Festival” i Prag den 7-16 mars. Vi håller tummarna för att de får stipendiet.

En annan deltagare har tack vare den första workshopen fått arbeta med en lokal organisation som jobbar med handikappade personer. Hans ide för sin dokumentärfilm är att följa en idrottsman som tränar inför Paralympics. Idrottsmannen tränar Taikwondo och är dövstum. På grund av de ryska dopningskandalerna, som ledde till att alla ryska idrottsmän portades från framtida tävlingar, är det nu oklart om han kommer kunna delta eller inte. Trots detta fortsätter han sin hårda träning och alla sina förberedelser för att vara redo om hans dröm går i uppfyllelse. För att kunna kommunicera med idrottsmannen har deltagaren börjat träna teckenspråk och han har redan träffat idrottsmannen som gärna vill vara med i hans film. Vi hoppas nu på att han ska kunna finansiera sin idé och ser fram emot att se resultatet.

Den sista projektidén är en blandning av fiktion och verklighet då en kille vill skildra sin mammas kontroversiella beslut att uppfostra honom ensam efter att föräldrarna separerade då han var liten. I Tjetjenien är det mannen som får vårdnaden om barnen vid skilsmässa och moderns beslut att uppfostra honom själv har utmanat normen och traditionen. Dokumentären bygger på intervjuer med hans mamma och spelscener på platser där avgörande händelser utspelat sig.

Vi är så stolta och glada att vi har fått vara en del i dessa unga personers utveckling och hoppas att de lyckas med sina framtida planer! Stort tack till vår samarbetspartner Women for Development och vår workshopledare Olga för ert fantastiska arbete!

Här är ett litet klipp som en av deltagarna skapat från workshopen i Groznyj.

 

Kallelse till årsmöte

4 February 2017  |  Möten, Okategoriserade, Seminarier

Kära fredsvänner, det är åter dags för årsmöte.

19/3 kl. 12.00- 16.00
bjuder vi in till möte på ABF på Sveavägen 41. Vi kommer vara I Per Albin rummet på första våningen.
Motioner till mötet skickas till stockholm@svenskafreds.se senast den 19/2.
Vi vill även uppmana er att nominera personer till valberedningen, detta görs till Åke Hansén, ake.hansen@hotmail.se

Planeringen av protester inför Krigsövningen Aurora är i full gång. Följande har redan gjorts av den stora gruppen i Göteborg som dragit igång kampanjen:
– Ett flygblad har tagits fram och tryckts i 25 000 ex (möjlighet finns att snabbt trycka tre gånger fler).
– En hemsida har registrerats, lagts upp och utvecklas i detta nu.
– En överenskommelse har gjorts om möjliga deltagare (alla organisationer och privatpersoner – inte politiska partier).
– En kamphelg har bokats och getts tydliga ramar (15-18/9).
Kom på planeringsmöte 13/2 18.00-20.00 på Sigtunagatan 11 (T-bana Odenplan).
För mer info maila info@stoppaaurora.se.

Missa inte heller del 2 i samtalsserien som vi är med och arrangerar på ABF med titel ”Kärnvapen och Norden”. Samtalet är mellan Pierre Schori, fd biståndsminister (s), fd FN-ambassadör och fd riksdagsledamot (s) och Gunnar Westberg, Svenska läkare mot kärnvapen (SLMK) och modereras av Hans Lindqvist, fd EU-parlamentariker (c) den 6/2 kl 18.00 i Palme Salen.

Vi ses den 19/3 om inte förr!
Varmt välkomna!

Aurora 17

Aurora 17 är den största militära övningen i sitt slag på över 20 år. Under tre veckor i september 2017 kommer stora delar av Sverige att förvandlas till en övningsplats för krig.

Sammanlagt rör det sig om 20 000 deltagande soldater till en kostnad av 583 miljoner kronor.

Tio länder (bland dem Polen, Danmark och USA) bjuds in att delta. Det hårt kritiserade värdlandsavtalet är centralt och upp till ett tusen amerikanska elitsoldater kommer att landsättas i Göteborg.

Fredsrörelsen ställer sig djupt skeptiskt till Aurora och kommer under våren planera aktioner i samband med krigsövningen. Stockholms Freds kommer tillsammans med Fredsam, Kvinnor för Fred, Nej till Nato, IKFF och andra föreningar gå samman inför hösten i hopp om att väcka debatt.

Är du intresserad av att engagera dig mot krigsövningen?

Kontakta Pelle Sunvisson på pelle.sunvisson@gmail.com

 

Julefrid

God Jul! 

14947614_1254163961314585_4643897968819360002_n

Stockholms Freds har haft sitt sista möte för den här terminen! Tack ni som kom till Dynamo för att ännu en gång samtala om Freden och vårt arbete. Dagen innan vårt sista möte på Dynamo, den 5/12, hade Linda Åkerström releasefest på Brooklyn Bar för årets Julklapp: “Den Svenska Vapenexporten”. Äntligen finns nu samlad information gällande Sveriges kontroversiella politik!!

I lokalföreningen jobbar vi på med vårt animationfilmprojekt med den Tjetjenska organisationen Women for Development, ett roligt och utmanande projekt som pågår till i maj nästa år. Våra 5 arbetsgrupper har arbetet med olika intensitet under hösten. Uppföljning på vad som hänt kommer i Januari.

Det som är viktigt just nu är att, Pelle Sunvisson är i kontakt med Fredsam i Göteborg, har tagit på sig att presentera planerna inför den gigantiska krigsövningen Aurora. Den 13 december kommer Pelle och presenterar planen på Nej till Natos möte på Solidaritetshuset kl 18.00.

Vi kommer fortsätta att ses på Dynamo under våren och hoppas kunna komma igång med en film/ diskussionskväll i slutet av januari. Vi hoppas på mer samarbete med andra organisationer gällande aktioner i samband med Aurora, i kampen mot kärnvapen samt kring en föreläsningsserie som vi stödjer tillsammans med Nej till Nato och Kvinnor för Fred.

Mer info om allt detta kommer i januari! Nu önskar vi er en lång härlig ledighet!

Vill ni ge bort fred i jul? Vi har superfina julkort, eller varför inte ge bort den nya boken “Den Svenska Vepenexporten“?

God jul och gott nytt år!

Kajsa och Pelle

 

 

 

 

 

Animating Art in Chechnya

1 December 2016  |  Aktiviteter, Tjetjensk animation

Just nu pågår en febril aktivitet i St Petersburg där deltagarna i Animation art in Chechnyaa håller på att avrunda en veckas workshop. Deltagarna, som kommer från Tjetjenien, är uppdelade i två grupper. En som jobbar med grundläggande animation och mänskliga rättigheter och en som jobbar med redigering och klippning av material som de har skapat tillsamman med barn och ungdomar under hösten.

img_1791

Hälften av deltagarna var i Malmö sista veckan i september där de lärde sig grunderna i animation av Brigitta och Johanna på Råfilm. Deltagarna fick också utbildning i Mänskliga Rättigheter och Barnkonventionen av Fanny Davidsson. Både Brigitta och Fanny är med i St Petersburg och jobbar vidare med grupperna. Under veckan i Malmö gjorde deltagarna små korta filmer där det med hjälp av barnkonventionen lyfte olika samhällsfrågor. Ifrågasättande av samhällsnormer- och strukturer genom kulturella uttryck luckrar upp de hårda samtalsklimatet och är ett av få accepterade sätt att kritisera det rådande läget. Filmerna visades på Uppercut i Malmö i slutet av veckan. Under hösten har deltagarna använt sina kunskaper genom att arbeta med barn och unga i Tjetjenien för att ge dem möjlighet att reflektera över rättighetsfrågor och barnkonventionen. Det ska bli spännande att se resultatet av allt arbete som lagts ner!

img_1771

Bilderna är från workshopen i Malmö och närmare uppdatering om St Petersburg kommer inom kort.

img_2750

Helgkurs

7 November 2016  |  Aktiviteter, Seminarier

Varmt välkomna till en helg i fredens tecken!

Tror du att det finns andra lösningar på dagens konflikter än militarisering och upprustning? Då har vi något för dig!
Fredagen den 25 november ses vi på vackra Tollare folkhögskola för en helg då vi kommer att vrida och vända på fredsbegreppet, djupdyka i orsakerna till dagens krig och utforska alla möjligheter till en fredligare framtid. Till vår hjälp kommer vi att ha en rad olika föreläsare som hjälper oss att bättre förstå vår omvärld och låta oss ifrågasätta dagens strukturer och påstådda sanningar. Ni kan se fram emot föreläsningar, diskussioner och övningar som ger ökad förståelse för de utmaningar som vi står inför, både på hemmaplan och globalt.

Kursavgiften är mycket förmånliga 600 kronor för de som vill sova över och 300 kr för er som bara vill delta under dagarnas aktiviteter. I priset ingår mat under alla tre dagarna. Platserna är som ni förstår begränsade och först till kvarn gäller. Anmälan görs till stockholm@svenskafreds.se eller till David Hedqvist på 0762763058.

Eftersom frågan alltid brukar dyka upp avslutar vi med att understryka att kursen är utformad så att den både ska utgöra en ordentlig introduktion för nybörjare och vara utmanande för erfarna fredsaktivister.

Fred!

Stormöte

7 November 2016  |  Möten

Välkomna på stormöte!

I september skapades det olika arbetsgrupper och vi är nyfikna på hur arbetet har gått och vad vi planerar för våren. Den 6 december ses vi som vanligt på Dynamo (Södermannagatan 38) kl 18.00. Nya och gamla medlemmar är varmt välkomna på julfika och kunskapsutjämning!

Kl 19.00 kommer även andra lokala fredsföreningar för att informeras om Fredsams planerade aktioner i samband med stridsövningen Aurora. Vår förhoppning är att vi tillsammans ska kunna genomföra aktioner i protest mot detta.

Hoppas vi ses då!

Kom och fira med oss!

23 October 2016  |  Aktiviteter, Okategoriserade

Fredsrörelsen firar på tok för sällan! Att Sverige ställt sig bakom förhandlingarna om ett kärnvapenförbud i första utskottet är en stor framgång för civilsamhället! Låt oss ta ut segern i förskott och fira med oss på Dynamo (södermannagatan 38) klockan 18:00 nu på måndag! De fantastiska bandet SUPERKRAFTER bjuder på musik och Clara från Svenska Läkare Mot Kärnvapen kommer och berättar om deras arbete! Inspirerande och viktigt!

Varmt välkomna alla kämpar och fredsvänner!

Animating Art in Chechnya!

23 September 2016  |  Möten, Okategoriserade, Tjetjensk animation

Här kommer en liten uppdatering om vårt projekt Animating Art in Chechnya!

img_4163

Vi jobbar sedan i våras med projektet Animating Art in Chechnya med huvudfokus på att utbyte och utbildning i animationsfilm för pedagoger, med så kallade ToT (training of trainers). Syftet är dels att ge unga i Norra Kaukasus tillgång till animationsfilmstekniker och kunskap om sina rättigheter, dels att skapa förutsättningar för engagerade personer i Tjetjenien att använda film som ett uttryck för samhällskritik. Vi jobbar tillsammans med två tjetjenska organisationer ”Women for Development” och ”Youth for the Future” och projektet finansieras av Svenska Institutet.

Vår partnerorganisation ”Women For Development” jobbar för att stärka kvinnor och kvinnors rättigheter i regionen. De utför ett viktigt grundläggande arbete kring jämställdhetsfrågor och rehabilitering för kvinnor som utsatts för övergrepp och som lider av trauman från kriget. De använder sig ofta av kreativa uttryckssätt, så som olika konstformer och yoga, och som generellt sätt är mindre kontroversiella att arbeta med i det hårda samhällsklimatet.Vår andra partner, ”Youth For The Future” är en helt volontärdriven organisation som utgör en samlingsplats för ungdomar som är intresserade av fredlig samhällsförändring och aktivism. Många utav deltagarna i vårt projekt har vi fått kontakt med genom denna mycket drivna samling av unga aktivister.

Förutom huvudspåret kring animationsfilm ingår också arbete med “video storytelling”. I sommar genomfördes en en första workshop i Kabardino-Balkarien (Norra Kaukasus) med 12 deltagare från de olika organisationerna. Två dokumentärfilmare, Nikita och Olga, höll i en workshop om både de praktiska och teoretiska bakom filmskapandet. Deltagarna bestod av konst- och film intresserade ungdomar som vill använda kameran som ett verktyg för att påverka och ska positiv förändring i samhället. Workshopen var intensiv och väldigt lyckat, bilderna i det här inlägget kommer från den workshoppen.

Nu den 17 september är det dags för animations-workshop, då 4 deltagare från Norra Kaukasus kommer till Malmö för en veckas utbildning inom animationsfilm, mänskliga rättigheter och rättighetspedagogik. Syftet är att de sedan skall åka ut på skolor i Norra Kaukasus och prata med barn och unga om deras rättigheter och om hur de kan gestalta dessa genom animationsfilm. I Malmö jobbar vi tillsammans med RåFilm (aktivistiskt filmarkollektiv) och Fanny Davidsson (konflikthanterings och MR-pedagog) för att få ihop ett spännande intensivt program som varvar det praktiska med teori.

Under hösten sker aktiviteter ute på skolor i Norra Kaukasus och under vintern och nästa våren sker återträffar, ytterligare aktiviter med vidareutbildning och filmvisningar av skapat material.

Vi kan också komma med den mycket glädjande nyheten att ”Goethe-institutet” som just nu arbetar med ett stort EU-projekt HUMRA (Human Rights Animation), har valt att gå in och stötta delar av våra aktiviteter under hösten, vilket har gett oss fler möjligheter! Hurra hurra!

Mer uppdateringar kommer löpande.

Höststrategi

23 September 2016  |  Möten, Okategoriserade

Fredsvänner!

Nu har Stockholms Freds haft sitt första möte för hösten. Målet med mötet var att lägga upp en strategi för kommande arbete. Resultatet är mycket lovande. På mötet bildades fem arbetsgrupper för lika många viktiga och prioriterade fredsfrågor. En beskrivning av var och en av grupperna finns nedan. Där finns också kontaktuppgifter till en av personerna i gruppen. För den som är intresserad är det alltså bara till att höra av sig – alla behövs i fredsarbetet.

Eftersom vi nu organiserar arbetet kring arbetsgrupper kommer de större, gemensamma mötena att ske något mer sällan. Det betyder emellertid inte att det kommer att saknas möten att gå på. Vi har en tid på Dynamo (Södermannagatan 38) måndagar ojämna veckor 18.00-20.00. Såväl arbetsgrupper som mer allmänt intresserade kan då samlas för planering och häng.

Klicka här för att komma till arbetsgrupperna.

Allt Gott

Kajsa och Pelle

Fler fredsföreningar: