Att animera tjetjensk konst

september 9, 2014  |  Tjetjensk animation

RåFILM och Stockholms Freds gör animationsfilm-projekt i Tjetjenien

RåFILM och Stockholms Fredsförening samarbetar just nu i ett ”Creative force”-projekt med stöd av Svenska Institutet. Organisationerna besöker Norra Kaukasus för att samarbeta med tjetjenska konstnärer och producera animerad film. Utbytesprogrammet riktar sig till unga tjetjener som vill uttrycka sig med nya medel och berätta historier genom att göra animationer baserat på deras egna material. Det långsiktiga målet är att lyfta fram positiva och kreativa unga människor som verkar för ett fredligt och mångsidigt samhälle med kulturella och sociala diskussioner.

Bakgrund

Att vara konstnär i Norra Kaukasus är inte lätt, särskilt inte som kvinna, och accepteras ofta inte av samhället. Under de senaste åren har kulturlivet utvecklats i regionen, genom att konst lärs ut i skolor, utställningsrum har skapats och konstnärer har kunnat delta i ryska och internationella utställningar. Men det är fortfarande mycket ont om kreativa erfarenheter och stöd för konstnärliga uttryckssätt..

Norra Kaukasus är en instabil region härdad av konflikter, med en oviss framtid och begränsade möjligheter för en majoritet av folket. Att engagera sig för fred och mänskliga rättigheter genom kulturellt och socialt arbete är kanske ett av de få arbetssätt som är möjligt.

Samtidigt som det finns få sätt för tjetjenska konstnärer att komma i kontakt med internationella nätverk av konstnärer, är det få i Sverige som känner till dagens situation i Norra Kaukasus.

Genom att bidra till att stärka unga tjetjenska konstnärer och visa på den positiva kreativitet som finns, visar projektet hur visuell konst och kreativitet kan vara ett sätt att sprida glädje och lysa upp platser som annars är mörka.

Så här går det till

Samarbetet riktar sig främst till unga konstnärer, med särskilt fokus på kvinnliga sådana som i sitt arbete tar upp samhällsproblem och begränsade mänskliga rättigheter. Aktiviteterna under utbytet uppmuntrar också till historieberättande med fokus på positiva erfarenheter och lösningar på problematiska situationer. Alla inblandade i projektet är överens om att friheten i att skapa konst är en grundläggande rättighet i samhället. Ett samhälle som tillåter normkritiska förhållningssätt kan genom detta utvecklas och bli mer öppet och inkluderande.

Genom en utlysning har de svenska organisationerna fått kontakt med unga tjetjenska konstnärer som har ett intresse av att utveckla berättelser med animerad konst. Under det svenska besöket i Tjetjenien i september påbörjas samarbetet då alla lär sig av varandra och med relativt enkla medel skapas grunden för några animerade kortfilmer. Under hösten kommer de animerade filmerna att utvecklas och i november ska tjetjenska konstnärer komma till Sverige för att fortsätta samarbetet med gemensamma aktiviteter.

Vad som ska uppnås

Målet för projektet är att skapa ett svensk-ryskt samarbete med kulturell och social aktivism genom en samproduktion av animerad film. Långsiktigt ska utbytet stärka unga och kvinnliga konstnärer i Tjetjenien och öka möjligheten för gränsöverskridande konstnärlig verksamhet.

Fler fredsföreningar