Archive for March, 2018

Valberedningens förslag till styrelse 2018-2019

Valberedningens förslag till styrelse 2018-2019

Ordförande:

Clara Hamrén

  • Studerat juridik med inriktning på Mänskliga Rättigheter och Barns Rättigheter samt   Modern Mellanösternkunskap med fokus på konflikt. Har även läst hållbar utveckling och arbetar som hållbarhetsspecialist på konsultbyrån Trossa med företagsstrategi, väsentlighetsanalys, affärsetik och hållbarhetsredovisning, och även rådgivning i hållbart företagande till i huvudsak näringslivet. Tidigare engagemang har främst kretsat kring barns rättigheter på organisationer som ECPAT, Rädda Barnen och Nätverket för barnkonventionen. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete både som anställd jurist i två föreningar samt som styrelseledamot i bostadsrättsförening, seglarförening samt givit juridiskt stöd åt föreningen och nätverket YSP.

 

Styrelseledamöter:

Tilda Wendefors

  • Studerar Globala Studier och Internationella Relationer på Göteborgs Universitet. Gör praktik på Svenska Freds kansli VT18 med fokus på säkerhets- och nedrustningsfrågor. Har tidigare varit ungdomsledare och gymnasieguide.

Sara Backman

  • Har en kandidatexamen i Kulturgeografi från Stockholms Universitet och läser nu en master i Ekonomisk Historia. Har erfarenhet från kommunikations- och ledarskapskurser. Engagerad i SCISER – Stockholms Centrum för Internationell Social Rekonstruktion samt tidigare aktiv i Föreningen för Utvecklingsfrågor / Biståndsdebatten.se

Ebba Gotte

  • Studerar Genus och Mänskliga Rättigheter vid Röda Korsets Folkhögskola. Har tidigare varit aktiv i idrottsföreningar samt varit engagerad i elevkåren.

 

Fler fredsföreningar: