Archive for mars, 2018

Styrelse 2018–2019

Valberedningens förslag till styrelse 2018–2019 antogs på Stockholms Freds årsmöte den 11 mars 2018. Efter det konstituerande mötet utsågs inbördes rollerna som vice ordförande, kassör och sekreterare.
Ordförande:
Clara Hamrén

Är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter. Har studerat juridik vid Uppsala Universitet  samt modern mellanösternkunskap med fokus på konflikt och hållbar…

Läs mer

Fler fredsföreningar