Archive for februari, 2018

Motioner till Årsmöte 2018

februari 7, 2018  |  Årsmöten

 

Det har kommit två motioner till åsrmötet:

 

Motion till Stockholms Freds årsmöte 2018 – Stöd till växande fredsövning

Bakgrund: I förra årets motion beskrevs projektet så här:

”Att ibland vända på perspektiven och visa vad vi vill snarare än vad vi är emot är viktigt. Gandhi kallade det visst för det konstruktiva…

Läs mer

Fler fredsföreningar