Archive for november, 2017

30e november på ABF: Den svenska vapenexporten: ekonomisk lönsamhet eller moral?

november 13, 2017  |  Seminarier

Andra samtalet i panelserien ”Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse”

Den svenska fredsrörelsen har under en lång tid fokuserat på vapenhandel och vapenproduktion och dragit uppmärksamhet till det paradoxala i att Sverige betraktar sig själv som fredsmäklare men samtidigt exporterar vapen till diktaturer…

Läs mer

Fler fredsföreningar