Archive for May, 2016

Svenska Freds kongress i Stockholm 18-19 juni 2016

18 May 2016  |  Svenska freds kongress

Kära vännner!
Glöm inte att anmäla er till Svenska Freds Kongress! Idag är sista dagen! Stockholms Freds hjälper till med anmälningsavgiften upp till 3000 kr. Anmäl er på länken nedan!

http://www.svenskafreds.se/kongress

Fred och Migration 9/5

3 May 2016  |  Aktiviteter, Möten
Människor migrerar över gränser av olika anledningar. Vissa är tvingade till det på grund av krig och konflikt. Andra söker bättre ekonomiska och sociala förutsättningar för sig själva och sina barn. Inom världssamfundet diskuteras det ofta om hur världen skall kunna omfördela resurserna från rikare till fattigare länder. Agenda 2030 är de senast av FNs uppsatta mål för att utrota fattigdom, svält och krig. Genom bistånd ska klyftorna reduceras.

 

Det som vi mer sällan pratar om är remitteringar, alltså pengar som migranter som tagit sig till rikare länder själva skickar tillbaka till sina familjer som stannat kvar. Bara 2015 beräknas runt 440 miljarder dollar ha skickats tillbaka på det här sättet människor emellan. Det är mer än tre gånger så mycket som världens samlade bistånd. Samtidigt spenderas miljarder på att stänga människor ute.Migrationens möjligheter och utmaningar. Vilka ska få möjlighet att resa över gränser och vad riskerar vi när vi bygger högre murar runt fort Europa?

Välkomna till ett samtal om migration som en väg till fred.

Dag: 9/5

Tid:18.00

Plats: Dynamo, Södermannagatan 38
Hoppas vi ses!

Fler fredsföreningar: