Archive for March, 2013

Ett lyckat årsmöte – välkomna, nya styrelseledamöter!

24 March 2013  |  Årsmöten

Den 21 mars höll Stockholms freds årsmöte på Södermannagatan 38.

– Det var ett bra trevligt årsmöte, och fint att få höra hur mycket gott vi gjort under förra året, säger Björn Eriksson, är aktiv i Stockholms Freds.

Tolv personer deltog på mötet på plats. Dessutom skypade Anna Hakami och Jonna Wijk in till mötet från Utrecht i Holland.

Verksamhetsberättelsen ligger på hemsidan.

De nya i styrelsen önskades varmt välkomna: Kristofer Duarte valdes till ordförande, och Hanna Oskarsson och Carl Elde till ledamöter på två år, och ett stort tack till Eva Hakami och Catrin Rosquist som valberedning inför årsmötet.

De styrelseledamöter som i och med årsmötet avslutade sina förtroendeuppdrag avtackades: Christina Eriksson, Amanda Sundberg, Axel Lagergren och Lotta Geijer-Bowers.

Vi ser fram emot ett nytt spännande fredsår, och emot att träffas vid möten, seminarier, demonstrationer och på nätet!

Stockholms freds styrelse 2014

24 March 2013  |  Stockholms freds styrelse
Stockholms freds styrelse 2014

 

Stockholms Freds verksamhet leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet. 2014 består styrelsen av sju ideellt arbetande personer.

Fanny Svensen (ordförande)

Fanny valdes till ordförande på årsmötet 2014. Hon stuFanny Svensenderar juridik med inriktning på folkrätt och mänskliga rättigheter på stockholms universitet. 

-Att verka för fredlig konfliktlösning och nedrustning är sådana självklara och betydelsefulla frågor och det känns otroligt viktigt att engagera mig och uppmärksamma folk t. ex på den stora omfattningen av svensk vapenexport!

Jag har vart aktivt engagerad i Svenska Freds sen 2014 men är även aktiv i frågor som rör Israel-Palestina och migration

 

Björn Eriksson, Ledamot

Björn ErikssonBjörn valdes till ledamot på årsmötet 2013. När Björn Eriksson inte engagerar sig ideellt i lokalföreningen Stockholms Freds arbetar han med Svenska Freds projekt i Ryssland och med Tjetjeniens Mödrar. Läs mer om projekten på Svenska Freds hemsida.

Björn är kassör i Stockholms Freds och ser till att föreningens pengar förvaltas på ett ansvarsfullt sätt.

Björn har varit medlem i Svenska Freds sedan 2005, och började engagera sig aktivt i Stockholms Freds 2010.

 

Fredrik Frangeur, ledamot

Fredrik Frangeur-12

Fredrik valdes till ledamot på årsmötet 2014. Han är utbildad statsvetare med inriktning mot internationell politik, migrationsfrågor och mänskliga rättigheter.

 

-Jag har ett starkt engagemang och intresse för ekonomisk politik, socialt och ekologiskt hållbart företagande, fördelningsfrågor och såklart fred, säkerhet och nedrustning. Att stoppa vapenexporten till diktaturer är den viktigaste fredsfrågan för mig.

 

Jag blev invald i styrelsen för Stockholms Fredsförening 2014 och hoppas att det ska bli givande, lärorikt, spännande och roligt för mig och alla andra.

 

Johanna Mannestål, ledamot

Johanna Mannestål

Johanna valeds till ledamot på årsmötet 2014. Hon pluggar Freds- och Utvecklingsstudier i Uppsala med inriktning fred- och konfliktkunskap. Tidigare har hon även studerat beteendevetenskap.

– Jag är intresserad av att applicera socialpsykologiska- samt genusperspektiv på internationella relationer, fred och säkerhet.

Jag hoppas genom mitt arbete inom Svenska Freds bidra till en bredare opinion och kunskap kring den massiva vapenexport som Sverige idag bedriver. Svensk vapenexport leder inte till demokrati och fred, det göder krig och lidande. Sverige borde avveckla sin vapenexport och satsa på ett mer intensivt främjande av diplomatiska medel.

 

Hannes Aspåker, ledamot

Hannes aspåker

Hannes valdes till ledamot på årsmötet 2014. Han har varit aktiv i Stockholm Freds i nästan ett och ett halvt år, och har under den tiden även engagerat sig i Svenska Freds genom att utbilda sig i Fredsakademin och arbeta som värvare.

-Mitt intresse för fredsfrågor växte fram under min skolgång på Globala Gymnasiet, och jag tycker att det är viktigt att det finns krafter i samhället som vågar utmana den klassiska säkerhetspolitiken. Dialog och nedrustning kommer alltid att vara vårt viktigaste verktyg för att skapa säkerhet och trygghet mellan både människor och nationer.

 

Tania Tovatt, ledamot

Tania Tovatt

Tania Valdes till ledamot på årsmötet 2014. Hon Studerar på konstskolan i Stockholm med mål att komma in på arkitektskolan nästa år. I framtiden ser hon sig själv arbeta med utvecklingsfrågor i socialt och ekonomiskt utsatta områden.

– “Att jordens resurser fördelas på ett så ojämnt sätt år 2014 är för mig helt oacceptabelt. Det är något som jag aktivt vill arbeta emot så länge jag lever”

Hjärtefrågor: klimat, jämställdhet och nedrustningsfrågor med fokus på kärnvapen 

 

Jan Babar, ledamot

Carl Elde valdes till ledamot på årsmötet 2014.

2014 års valberedning

Kristofer Duarte (sammankallande)

Sandra Szymanska

Eva Hakami

2014 års revisorer

Lisen Jones, revisor
Fredrik Andström, suppleant

Handlingar från årsmötet 2013

24 March 2013  |  Årsmöteshandlingar

Styrelsemedlemmar sökes

16 March 2013  |  Årsmöten
Styrelsemedlemmar sökes

Vi söker personer som vill sitta i Stockholms Fred styrelse! Hör av dig till eva.hakami@gmail.com, valberedningen, om du är intresserad.

Vill du spela fotboll i Stockholms Freds korpenlag?

4 March 2013  |  Fotboll
Vill du spela fotboll i Stockholms Freds korpenlag?

Stockholms Freds och RFSU Stockholm har ett gemensamt mixed Korpen-fotbollslag, och snart börjar säsongen 2013. Laget spelar på grusplaner i söderförort.

Villd du vara med och spela? Det enda som krävs för att vara med är att du är medlem i RFSU eller Svenska Freds (Du spelar fotboll och bidrar till en bättre värld, samtidigt!) Maila kjell_vowles@hotmail.com för att anmäla dig till laget!

Fler fredsföreningar: