Motioner till Årsmöte 2018

  Det har kommit två motioner till åsrmötet:   Motion till Stockholms Freds årsmöte 2018 - Stöd till växande fredsövning Bakgrund: I förra årets motion beskrevs projektet så här: ”Att ibland vända på perspektiven och visa vad vi vill snarare än vad vi är emot är viktigt. Gandhi kallade det visst för det konstruktiva programmet. Ett sådant program är den idé som har arbetsnamnet... mer

Kallelse till årsmöte den 11e mars 2018!

Kära fredsvänner! Ni är bjudna att delta till föreningens årsmöte på söndag den 11e mars kl. 13.00-16.00 Vi kommer att vara på Svenska Freds kontor på Polhemsgatan 4. Motioner till mötet skickas till stockholm@svenskafreds.se senast den den 3e februari. Vi vill även uppmana er alla att nominera kandidater till nästa  styrelse. Är du intresserad eller vet du någon som är rätt person för uppdraget?... mer

Viktig information från valberedningen!

Kära Stockholms Freds medlem! Valberedningen letar just nu efter kandidater till nästa års styrelse och vi undrar om DU vill engagera dig i lokalföreningens arbete? I lokalföreningen arrangerar vi seminarier, skriver artiklar och lyfter alternativa säkerhetsperspektiv på olika arenor. Vi söker dig som vill koordinera, inspirera eller diskutera gällande försvars- säkerhetspolitiska frågor och delar Stockholms Freds värderingar. Vi söker även personer som kan... mer

25e januari på ABF: Fredsrörelsen – en maktspelare i egen rätt?

Sista samtalet i panelserien "Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse" Den säkerhetspolitiska debatten äger inte rum i ett vakuum utan påverkas av vilken världsbild som förmedlas av olika samhällsinstitutioner såsom universitet, tankesmedjor och media. Inom dessa institutioner pågår en ständig maktkamp mellan olika aktörer och intressen som kämpar för att rama in världen... mer

30e november på ABF: Den svenska vapenexporten: ekonomisk lönsamhet eller moral?

Andra samtalet i panelserien "Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse" Den svenska fredsrörelsen har under en lång tid fokuserat på vapenhandel och vapenproduktion och dragit uppmärksamhet till det paradoxala i att Sverige betraktar sig själv som fredsmäklare men samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Kritiken bemöts ofta genom... mer

 

Fler fredsföreningar: