Lokalt engagemang för fred

Vi i Stockholms Fredsförening anser att världen är i stort behov av förändring. Vi tycker att det är absurt att fred försöker skapas med krig länder emellan, att miljard efter miljard läggs på en vapenhandel som bidrar till bl.a. miljöförstöring, fattigdom och mänskligt lidande. Vi anser att klusterbomber och landminor är en krigföring som allra värst drabbar civila och att alla kärnvapen borde utplånas och inte utplåna.

Som lokalförening till Svenska Freds- och Skiljdedomsföreningen är Stockholms Freds självstyrande, men vi ska arbeta i enlighet med Svenska Freds stadgar och idéprogram.

Kärnvapenförbudet – en valfråga?

Stockholms fredsförening är med och arrangerar ett seminarium om FN konventionen om ett kärnvapenförbud på ABF Stockholm nästa onsdag. Hör politiker, forskare och civilsamhället diskutera förbudet. Klicka här för mer info.

Nyhetsbrev maj 2018

Hej alla fredsvänner, I april hade vi året första medlemsträff. Under kvällen fick vi chansen att lära känna varandra bättre och diskutera idéer för framtida aktiviteter. Vi passade också på att presentera det arbete styrelsen påbörjat med strategi och aktualisering för Stockholms Fredsförening. ENKÄT OM VÄRNPLIKT OCH VAPENVÄGRAN Vi har tagit fram en enkät om värnplikt och  vapenvägran för att få mer kunskap... mer

Inbjudan till medlemsmöte 19 april kl 18.00

Vi vill bjuda in er till vår första medlemsträff 2018. Vi ses den 19 april kl 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38. Här anmäler du dig. Anmälan är bindande och sker senast den 16 april, för att vi ska kunna fixa fika till mötet. I anmälan vill vi att du fyller i om du kommer, men också om du har något initiativ... mer

Styrelsens beslut i motion Stöd till växande fredsövning

Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att ta beslut i fråga om motionen Stöd till växande fredsövning. Nedan återfinns styrelsens beslut. Styrelsen beslutade efter långt övervägande att ge avslag till motionen om Stöd till växande fredsövning. Beslutet motiveras med att motionen inte tydligt nog hade specificerat hur fredsövningen knyter an till Stockholms Fredsförening som en medlemsorganisation. Som medlemsorganisation på lokal nivå anser... mer

 

Fler fredsföreningar