30e november på ABF: Den svenska vapenexporten: ekonomisk lönsamhet eller moral?

Andra samtalet i panelserien "Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse" Den svenska fredsrörelsen har under en lång tid fokuserat på vapenhandel och vapenproduktion och dragit uppmärksamhet till det paradoxala i att Sverige betraktar sig själv som fredsmäklare men samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Kritiken bemöts ofta genom... mer

Protokoll från föreningens årsmöte 2017

Stockholms Fredsförening Protokoll från föreningens årsmöte 2017   Datum: 19 Mars 2017 Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare Kristofer Duarte väljs till mötesordförande. Hannes Aspåker väljs till sekreterare. 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare Kajsa Sörman och Anna Wigforss väljs till protokolljusterare tillika rösträknare. 4. Fråga om mötet behörigen utlysts Motioner och verksamhetsberättelse skickades ut 2 dagar för sent. Trots detta bestäms mötet vara... mer

Hälsning från den nya styrelsen

Hej! Nu har det gått några veckor sedan årsmötet som vi hade på ABF-huset. Den nya styrelsen vill tacka för förtroendet att fortsätta med fredsarbetet som är väldigt aktuellt nu och som vi kan se att vårt arbete behövs. Den nya styrelsen har träffats och vi planerar inför kommande år och aktiviteter. Vi kommer återkomma kring det och hoppas att fler medlemmar... mer

Verksamhetsberättelse 2016

Kära medlemmar! Här hittat ni vår Verksamhetsberättelse för 2016: Verksamhetsberättelse 2016 Samt 4 motioner inför årsmötet 19 mars: Alla motioner Håll till godo och ses om en månad! Väl mött! Styrelsen

Sista delen i Video Storytelling

Sista delen i vårt Video Storytelling projekt i Groznyj genomfördes av nu i början av januari och vi vill dela med oss i hur det har gått. Den första workshoppen genomfördes redan förra våren och fokuserade på det praktiska hantverket kring dokumentärfilm. Deltagarna fick skapa eget material och lärde sig hur man använder en kamera, hur man klipper material och vilka... mer