Lokalt engagemang för fred

Vi i Stockholms Fredsförening anser att världen är i stort behov av förändring. Vi tycker att det är absurt att fred försöker skapas med krig länder emellan, att miljard efter miljard läggs på en vapenhandel som bidrar till bl.a. miljöförstöring, fattigdom och mänskligt lidande. Vi anser att klusterbomber och landminor är en krigföring som allra värst drabbar civila och att alla kärnvapen borde utplånas och inte utplåna.

Som lokalförening till Svenska Freds- och Skiljdedomsföreningen är Stockholms Freds självstyrande, men vi ska arbeta i enlighet med Svenska Freds stadgar och idéprogram.

Inbjudan till medlemsmöte 19 april kl 18.00

Vi vill bjuda in er till vår första medlemsträff 2018. Vi ses den 19 april kl 18.00 på Dynamo, Södermannagatan 38. Här anmäler du dig. Anmälan är bindande och sker senast den 16 april, för att vi ska kunna fixa fika till mötet. I anmälan vill vi att du fyller i om du kommer, men också om du har något initiativ... mer

Styrelsens beslut i motion Stöd till växande fredsövning

Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att ta beslut i fråga om motionen Stöd till växande fredsövning. Nedan återfinns styrelsens beslut. Styrelsen beslutade efter långt övervägande att ge avslag till motionen om Stöd till växande fredsövning. Beslutet motiveras med att motionen inte tydligt nog hade specificerat hur fredsövningen knyter an till Stockholms Fredsförening som en medlemsorganisation. Som medlemsorganisation på lokal nivå anser... mer

Protokoll Stockholms Freds Årsmöte 2018

Datum: 11 Mars 2018 Plats: Polhemsgatan 4, Stockholm Mötet öppnas Val av mötesordförande och mötessekreterare Agnes Hellström - Mötesordförande Kajsa Sörman - Sekreterare Val av protokolljusterare tillika rösträknare Kjell Vowles David Hedqvist Fråga om mötet behörigen utlysts Mötet var först daterat till 4 mars men eftersom motionerna skickades ut två dagar för sent för att ha mötet då... mer

Styrelse 2018–2019

Valberedningens förslag till styrelse 2018–2019 antogs på Stockholms Freds årsmöte den 11 mars 2018. Efter det konstituerande mötet utsågs inbördes rollerna som vice ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande: Clara Hamrén Är jurist med inriktning på mänskliga rättigheter. Har studerat juridik vid Uppsala Universitet  samt modern mellanösternkunskap med fokus på konflikt och hållbar utveckling. Arbetar som hållbarhetsspecialist på konsultbyrån Trossa med företagsstrategi, väsentlighetsanalys,... mer

 

Fler fredsföreningar