Viktig information från valberedningen!

Kära Stockholms Freds medlem! Valberedningen letar just nu efter kandidater till nästa års styrelse och vi undrar om DU vill engagera dig i lokalföreningens arbete? I lokalföreningen arrangerar vi seminarier, skriver artiklar och lyfter alternativa säkerhetsperspektiv på olika arenor. Vi söker dig som vill koordinera, inspirera eller diskutera gällande försvars- säkerhetspolitiska frågor och delar Stockholms Freds värderingar. Vi söker även personer som kan... mer

25e januari på ABF: Fredsrörelsen – en maktspelare i egen rätt?

Sista samtalet i panelserien "Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse" Den säkerhetspolitiska debatten äger inte rum i ett vakuum utan påverkas av vilken världsbild som förmedlas av olika samhällsinstitutioner såsom universitet, tankesmedjor och media. Inom dessa institutioner pågår en ständig maktkamp mellan olika aktörer och intressen som kämpar för att rama in världen... mer

30e november på ABF: Den svenska vapenexporten: ekonomisk lönsamhet eller moral?

Andra samtalet i panelserien "Att rekonstruera fred – samtal kring nya perspektiv på fred, säkerhet och framtidens fredsrörelse" Den svenska fredsrörelsen har under en lång tid fokuserat på vapenhandel och vapenproduktion och dragit uppmärksamhet till det paradoxala i att Sverige betraktar sig själv som fredsmäklare men samtidigt exporterar vapen till diktaturer och länder som kränker mänskliga rättigheter. Kritiken bemöts ofta genom... mer

Protokoll från föreningens årsmöte 2017

Stockholms Fredsförening Protokoll från föreningens årsmöte 2017   Datum: 19 Mars 2017 Plats: ABF-huset, Sveavägen 41 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare Kristofer Duarte väljs till mötesordförande. Hannes Aspåker väljs till sekreterare. 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare Kajsa Sörman och Anna Wigforss väljs till protokolljusterare tillika rösträknare. 4. Fråga om mötet behörigen utlysts Motioner och verksamhetsberättelse skickades ut 2 dagar för sent. Trots detta bestäms mötet vara... mer

Hälsning från den nya styrelsen

Hej! Nu har det gått några veckor sedan årsmötet som vi hade på ABF-huset. Den nya styrelsen vill tacka för förtroendet att fortsätta med fredsarbetet som är väldigt aktuellt nu och som vi kan se att vårt arbete behövs. Den nya styrelsen har träffats och vi planerar inför kommande år och aktiviteter. Vi kommer återkomma kring det och hoppas att fler medlemmar... mer